Deel dit artikel ‹ Terug

College en raad strijden voor behoud GGZ in Boxmeer

Geplaatst op: donderdag 12 januari 2012


De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer maken zich sterk voor behoud van de GGZ kliniek in Boxmeer. Inmiddels hebben al een drietal gesprekken plaatsgevonden met de directeur en de Raad van Bestuur van de GGZ.

Hoewel toegezegd is dat de ambulante zorg in Boxmeer blijft, is de gemeente Boxmeer de mening toegedaan dat sluiting van de kliniek moet worden voorkomen. Deze bezuiniging treft 50 van de 180 GGZ medewerkers in het Land van Cuijk, waarmee de totale opgelegde GGZ Brabant Noord-Oost bezuiniging voor een groot deel lijkt te worden afgewenteld op het Land van Cuijk.

Dit in tegenstelling tot het door de provincie Noord Brabant gevoerde beleid. In dit beleid heeft de provincie het Land van Cuijk aangemerkt als Food/Health en Farma regio. De te ontwikkelen Health Campus is onderdeel van dit beleid. Tot deze campus behoort ook de nieuw te bouwen GGZ kliniek als vleugel van het reeds gerealiseerde Maasziekenhuis.
De nieuwe GGZ plannen zijn niet alleen een aderlating voor de werkgelegenheid in het Land van Cuijk maar hebben natuurlijk ook consequenties voor de cliënten van de GGZ. Het college en de gemeenteraad trekken zich het lot van deze kwetsbare burgers aan en roept de GGZ Brabant NO op het genomen besluit te herzien.

Wethouder Schaap heeft het initiatief genomen om ook de andere betrokken gemeenten in het Land van Cuijk bij de gesprekken te betrekken. Naar verwachting ontvangt de GGZ NO Brabant van deze gemeenten het verzoek om het besluit te herzien.