Deel dit artikel ‹ Terug

Nieuwe openingstijden BHIC Grave per januari 2012

Geplaatst op: dinsdag 11 oktober 2011


Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) past met ingang van januari 2012 zijn openingstijden aan op beide vestigingen (Den Bosch en Grave). De digitale dienstverlening zal meer aandacht krijgen, de studiezaal zal daarentegen minder uren geopend zijn. Daarmee verwacht de organisatie een goede, nieuwe balans te hebben gevonden tussen onderzoek op de studiezalen en onderzoek langs de digitale weg.

De redenen die tot dit besluit hebben geleid zijn dat het de laatste jaren op de studiezalen stiller is geworden dan tien jaar geleden.

Zo werd de studiezaal in Den Bosch in 2001 nog 15.742 keer bezocht. In 2010 werden de studiezalen in Den Bosch en Grave samen nog maar 7.726 keer bezocht. Een halvering dus.

De website van het BHIC (bhic.nl) werd in 2001 nog maar 25.150 keer bezocht. In 2010 was dat al 782.204 keer. Meer dan dertig keer zoveel! En het aantal bezoeken groeit nog steeds.

Toch zijn die halvering van het studiezaalbezoek en de enorme stijging van het websitebezoek niet de enige redenen waarom het BHIC zijn openingstijden aanpast. Naast het bezoek aan de website van het BHIC, doet het BHIC nog veel meer aan digitale dienstverlening. Zo zijn er de verschillende forums en kunnen belangstellenden iedere avond chatten met een archivaris. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de vele emails met vragen, bestellingen van aktes enzovoort.

De afgelopen tien jaar is de verhouding tussen studiezaaldienstverlening en digitale dienstverlening dus volledig op z’n kop gezet. En dat krijgt nu ook zichtbaar gevolgen voor de inzet van het personeel, dat als enige níet in aantal groeit.

Openingstijden 2012

De precieze tijden per 1 januari 2012 worden als volgt:

Maandag gesloten
Dinsdag 10.00 - 16.00 uur
Woensdag 10.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 16.00 uur
Vrijdag gesloten
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur (in principe iedere 1e zaterdag v/d maand, alleen in Den Bosch)

Informatie-uurtjes

Het BHIC organiseert vanaf volgende week informatie-uurtjes om betrokkenen uitgebreider te informeren over deze aanpassing.
advertentie