Deel dit artikel ‹ Terug

Algemeen belang '90 wil meer duidelijkheid over plannen Volkel

Geplaatst op: dinsdag 15 maart 2011


Het ziet er naar uit dat er straks meer vliegtuigen van vliegbasis Volkel boven de gemeente Mill te horen en zien zijn. Dit heeft te maken met het aanpassen van geluidscontouren waar binnen de vliegbasis mag vliegen in het nieuwe luchtvaartbesluit. Algemeen Belang ’90 liet onlangs al weten zich hier zorgen over te maken en stelde vragen aan het college tijdens de laatst gehouden raadsvergadering. Dit alles zorgde voor reacties van omliggende gemeenten die zich ook zorgen maken en snel meer duidelijkheid willen over de mogelijke gevolgen.

“Die duidelijkheid is lastig te krijgen,” vertelt AB’90 raadslid Erik Rietveld uit Mill. “Defensie beroept zich bij gedetailleerde vragen over het aantal vliegbewegingen op militaire informatie en die is geheim. Toch willen we graag meer weten over wat ons te wachten staat en of we daar eventueel nog wat aan kunnen doen.”

Daarom heeft Algemeen Belang ’90 haar wethouder gevraagd bij het COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis) aan te dringen op meerdere openbare informatieavonden vanuit defensie. Erik Rietveld: “Er waren plannen voor 1 voorlichtingsavond in Uden maar dat vinden wij te weinig. Minimaal moet ook aan deze kant van de Middenpeelweg een dergelijke openbare avond georganiseerd worden, zodat iedere burger in de gelegenheid is zelf niet alleen te horen wat de plannen zijn, maar ook te reageren.”

Erik Rietveld verwacht nog deze week te horen of defensie bereid is meer duidelijkheid te geven en extra voorlichtingsavonden zal gaan organiseren. www.ab90.nl
advertentie