Ruim 67.000 nieuwe bomen geplant in de gemeente Land van Cuijk Deze grote boom in de Staatsbossen van St. Anthonis zorgt niet alleen voor een mooi plaatje, maar bijvoorbeeld ook voor schaduw, het vasthouden van water en het huizen van diverse dieren en planten in, op of nabij de boom.
Deel dit artikel ‹ Terug

Ruim 67.000 nieuwe bomen geplant in de gemeente Land van Cuijk

Geplaatst op: maandag 8 juli 2024


De gemeente Land van Cuijk heeft de afgelopen tweeëneenhalf jaar al 67.940 extra bomen aangeplant. Dit gebeurde in samenwerking met diverse organisaties. Deze bomen zijn geplant in het buitengebied, op schoolpleinen, in nieuwbouwwijken, op industrieterreinen en in particuliere tuinen. Het merendeel van deze bomen is in landelijke gebieden geplant, maar ook stedelijke gebieden worden vergroend. 


Project 

De aanplant van deze bomen is onderdeel van een gemeentelijk project om 90.000 bomen aan te planten binnen de huidige bestuursperiode, één boom per inwoner van de ‘nieuwe’ gemeente. Dit project richt zich op het planten van extra bomen via bestaande programma’s en initiatieven, evenals nieuwe kansen die zich voordoen. Het vervangen en compenseren van bomen telt hierbij niet mee. De gemeente werkt nauw samen met inwoners, verenigingen en bedrijven om de betrokkenheid bij dit groene initiatief te vergroten. 

Veel bomen worden geplant in bosgebieden en in het buitengebied in de vorm van nieuw bos, landschapselementen, struweel, ecologische verbindingszones en solitaire bomen. De aanplanting wordt voornamelijk uitgevoerd door terreinbeherende organisaties zoals Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn er regelmatig initiatieven van (vrijwilligers)organisaties en inwoners om samen bomen te planten. Het planten van extra bomen binnen de stedelijke kernen blijkt een uitdaging, onder meer omdat er een druk netwerk aan leidingen en kabels ligt waardoor er bijvoorbeeld vaak geen ruimte voor een boom is of te weinig ruimte om de wortels te laten groeien.  


Doel 

De gemeente heeft een stevige ‘groene’ opgave. Het doel van dit project is dan ook om de gemeente Land van Cuijk te vergroenen. Dat is belangrijk voor het klimaat. Bomen zijn een bron van leven. Ze slaan co2 op, bieden schaduw en zorgen zo voor koelte op hete dagen. Ook houden ze water vast bij hevige regen. 


Toekomstige plannen 

De gemeente gaat door met het aanplanten van extra bomen in de meest verstedelijkte gebieden om hittestress tegen te gaan. Dit draagt bij aan het beleid dat vanaf 2050 meer dan 30% van de openbare ruimte in stedelijke gebieden in de schaduw moet liggen. Ook streeft de gemeente ernaar om te voldoen aan de 3-30-300 regel uit onze natuurvisie: drie bomen zichtbaar vanuit elke woning, 30% van de openbare ruimte in de schaduw en een koele plek binnen 300 meter. Daarnaast zoekt de gemeente in elke kern naar een geschikte locatie om een markante boom te plaatsen. 


Voortgang 

De voortgang wordt bijgehouden in een database en, vanwege het plantseizoen in voor -en najaar, twee maal per jaar geactualiseerd.