Deel dit artikel ‹ Terug

Duits lijntje weer in ere hersteld

Geplaatst op: donderdag 14 juni 2007


Het Duits lijntje krijgt een flinke opknapbeurt. Deze spoorlijn die dateert uit 1873 was oorspronkelijk een onderdeel van de spoorwegverbinding tussen Londen en Sint-Petersburg. Op 7 juni vond de bestuurlijke afsluiting plaats van het visiedeel over het Duits lijntje. Belangrijkste conclusie: “Alle betrokken gemeenten ondersteunen het project en willen er graag aan meewerken”, aldus Carel van Genugten, wethouder van gemeente Mill en St. Hubert en bestuurlijk verantwoordelijk voor het project. Aan het uitvoeringsprogramma wordt hard gewerkt. “Graag roepen we ondernemers en particulieren met concrete projectideeën op om deze te melden, zodat we ze met het Duits lijntje kunnen combineren.”

Het Duits lijntje is een voormalige spoorlijn van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij (NBDS). Deze verbond het Duitse Wesel met het Nederlandse Boxtel via Goch, Gennep, Uden en Veghel. “Het bureau Aequator Groen & Ruimte doet de praktische uitwerking van het project”, vertelt Marloes Pikkemaat, adviseur bij Aequator Groen & Ruimte bv. “Samen met de provincie Noord-Brabant en streekpartijen, zoals de Regio-VVV Meierij en Noordoost-Brabant, heemkundekringen, de ZLTO, de Brabantse Milieufederatie en de aangrenzende gemeenten, hebben we een werkgroep gevormd. Deze werkgroep heeft de bouwstenen ontwikkeld voor de visie van het Duits lijntje. Wij deden dit in opdracht van het RMB, een gemeenschappelijke regeling van veertien gemeenten.” Dit project staat overigens helemaal los van de marktverkenning voor lightrail die momenteel wordt uitgevoerd voor een deel van het Duits Lijntje.

Meerwaarde creëren
Van Genugten: “Binnenkort gaan we aan de slag om het Duits lijntje een flinke opknapbeurt te geven, zodat het weer zichtbaar en beleefbaar wordt. We willen meerwaarde creëren met behulp van de bestaande structuur en elementen die nog duidelijk zichtbaar zijn in het landschap. Dit doen we bijvoorbeeld door oude stationnetjes, spoorwegwachtershuisjes, spoorbomen en houtwallen weer te herstellen. Voor de uitvoering van het project wordt een projectgroep opgericht, die het gehele project permanent ondersteunt”. Ook in Duitsland leeft het project volop. Van Genugten “We zijn op dit moment ook in gesprek met Euregio Rijn-Waal om te kijken of we met Duitse overheden een tweetalig reisgidsje op kunnen stellen. Dit gidsje vertelt dan het unieke verhaal van het Duits lijntje (in het Duits: Boxteler Bahn) en geeft een beschrijving van alle bezienswaardigheden die je langs de spoorlijn tegenkomt. De samenwerking met Euregio is belangrijk voor de subsidiëring en daarmee de haalbaarheid van het project.”

Combineren
Het Duits lijntje is een unieke oost-west-verbinding die kansen biedt op het gebied van natuur, cultuurhistorie en recreatie. Belangrijke doelstellingen zijn de ecologische verbindingszone en het behoud van de cultuurhistorische waarden. Ook biedt het project, samen met de wandel- en fietspaden veel toegevoegde waarde op toeristisch gebied. “Het Duits lijntje vormt een ruggengraat waar andere projecten aangehangen kunnen worden”, vertelt Van Genugten. “In het uitvoeringsprogramma proberen we zoveel mogelijk projecten te combineren. Het is een integraal project, waarbij we graag ook particuliere initiatieven en bestaande ideeën meenemen. We roepen iedereen met concrete, aansluitende projectideeën daarom op deze te melden.” Voor meer informatie over het Duits lijntje of het aanmelden van aansluitende projecten kunt u contact opnemen met Aequator Groen & Ruimte, e-mail mpikkemaat@aequator.nl.

Megaoperatie voor en door de streek
De opknapbeurt van het Duits lijntje vindt plaats in het kader van de reconstructie van het buitengebied; een megaoperatie voor en door mensen uit de streek. Boeren, natuurorganisaties, (recreatie)ondernemers, gemeenten, onderwijsinstellingen en waterschappen zijn in tientallen projecten actief aan de slag om het platteland een opknapbeurt te geven. Beken kronkelen weer, er ontstaat nieuwe natuur, oude stallen worden gesloopt en er worden nieuwe gebouwd, dorpshuizen krijgen een impuls en oude tradities en monumenten, zoals het Duits lijntje, worden hersteld of in een nieuw jasje gestoken. Een belangrijk uitgangspunt voor de reconstructie is dat de verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu samengaat met verbetering van de sociale en economische vitaliteit van het landelijk gebied.
advertentie