Deel dit artikel ‹ Terug

Libertypark Overloon en Museum WO2

Geplaatst op: vrijdag 12 november 2010


Uit de nieuwsbrief van Libertypark Overloon

Vanmorgen is een plan voor een nieuw museum gepresenteerd. We willen u bij deze graag hierover informeren.
De afgelopen anderhalf jaar hebben wij samen met het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 (Groesbeek) en het Airborne Museum Hartenstein (Oosterbeek) toekomstige samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. De vraag daarbij was hoe wij onze relevantie, 65 jaar na dato en in een sterk veranderende samenleving, kunnen versterken. Dit onderzoek, verricht door TiMe Amsterdam en gefinancierd door het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, heeft geresulteerd in het vanmorgen gepresenteerde plan voor Museum WO2. Dit nieuwe instituut, waarin de drie bestaande musea hun krachten bundelen, krijgt één nieuwe centrale presentatie over de Tweede Wereldoorlog in brede context.

Nijmegen is door haar ligging en oorlogsgeschiedenis de ideale vestigingplaats hiervoor. Van hieruit wordt straks ook de collectie beheerd, het educatieve programma ontwikkeld en de promotie daarvan gedaan. Door de samenvoeging van de collecties ontstaat één van de grootste WO2-verzamelingen van Nederland.

De drie bestaande musea blijven op hun huidige locaties bestaan als zogenaamde “site museums”, gericht op de lokale oorlogshandelingen. In ons geval zal de Slag om Overloon en Venray dus onverminderd centraal blijven staan. En daarnaast blijft Overloon ook een grote militaire presentatie houden, zoals die al sinds 2006 met de komst van de Jaap-de-Groot-collectie te zien is in de toen gerealiseerde nieuwbouw. Door de spreiding van de vier locaties over het gehele Liberation Route gebied – dat momenteel ook in Brabant in ontwikkeling is – ontstaat er een samenhang tussen de sporen in het landschap en de aanwezige musea. Dat lijkt sterk op het model dat ook in Normandië te zien is en dat op veel bezoekers kan rekenen.

De investeringen die met dit plan gemoeid zijn bedragen € 30 miljoen. Daarmee wordt de nieuwe centrale vestiging in Nijmegen gerealiseerd (€ 25 miljoen) en worden de bestaande musea, waar nodig, gemoderniseerd als site museum (samen € 5 miljoen). Voor ons museum kan daarmee het huidige, sterk verouderde Documentatiecentrum vervangen worden door een eigentijdse tentoonstelling die wordt ondergebracht in het huidige museumcomplex in Overloon.

Op korte termijn start de nieuwe Stichting Museum WO2, waarin de samenwerking van de drie musea vorm krijgt, de fondsenwerving. Het bovengenoemde onderzoek wees uit dat er zowel bij private als publieke partijen grote belangstelling bestaat voor de plannen en mogelijke ondersteuning daarvan.

www.libertypark.nl
advertentie