Deel dit artikel ‹ Terug

Gemeente Cuijk een van de vijf 'WaboProof-gemeenten'

Geplaatst op: vrijdag 12 november 2010Cuijk, 11 november 2010 – De gemeente Cuijk is een van de vijf Nederlandse gemeenten die het keurmerk ‘WaboProof’ hebben gekregen. Het bijbehorende certificaat werd op donderdag 11 november jl. uitgereikt tijdens de Dag van de Wabo 2010, georganiseerd door het Platform Omgevingsrecht van de Vereniging Stadswerk Nederland. Voor de gemeente Cuijk is dit een opsteker voor al het werk dat is gedaan bij de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober jl.

Omgevingsvergunning
Met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de nieuwe omgevingsvergunning geïntroduceerd. Vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, flora & fauna en water zijn geïntegreerd tot één vergunning. Voor burgers en bedrijfsleven betekent dit één (digitaal) loket voor aanvraag van en informatie over vergunningen. Er wordt nu gewerkt met één aanvraag, één procedure en één bevoegd gezag.
In de gemeente Cuijk zijn overigens afgelopen dinsdag de eerste 7 omgevingsvergunningen verleend. Het ging daarbij om combinaties op het gebied van kappen, bouwen en ontheffing van strijdigheid met het bestemmingsplan.

WaboProofCheck
In de aanloop naar de uitreiking van het WaboProof-Certificaat werden tien gemeenten geselecteerd die de ‘WaboProofCheck’ hebben gedaan en waarbij is gebleken dat zij “op nagenoeg alle onderdelen voldoende ver lijken te zijn gevorderd om in aanmerking te komen voor het WaboProofKeurmerk”. Vervolgens is een steekproef uitgevoerd en is gekeken naar het dienstverleningsconcept, de checklists die gebruikt worden en de wijze waarop het vooroverleg is geregeld.
De conclusie van het Platform was: “Ondanks het feit dat de Wabo nog maar sinds kort is ingevoerd en het onmogelijk is om alle voornemens van de gemeente en de inrichting van de Wabo-organisatie aan de praktijk te toetsen, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de gemeente Cuijk in aanmerking komt voor de toekenning van het WaboProof-Certificaat.”

Het Platform Omgevingsrecht is een initiatief van de Vereniging Stadswerk Nederland en een samenwerkingsverband met InterConcept en Kluwer. Het platform wordt in haar activiteiten inhoudelijk ondersteund door VROM, VNG, IPO, Vereniging BWT, BMS, LOM, VVM, Bouwend Nederland, BNA en Aedes.
advertentie