Vrijwillige Verkeersbegeleiders Bundelen Krachten voor Evenementen in het  Land van Cuijk Vrijwillige Verkeersbegeleiders
Deel dit artikel ‹ Terug

Vrijwillige Verkeersbegeleiders Bundelen Krachten voor Evenementen in het Land van Cuijk

Geplaatst op: vrijdag 9 juni 2023


In het bruisende Land van Cuijk worden tijdens het zomerseizoen talloze evenementen georganiseerd, mogelijk gemaakt door de inzet van toegewijde vrijwilligers. Met een rijk

verenigingsleven en een overvloed aan activiteiten in vergelijking met andere regio's, vormt dit gebied een levendig cultureel landschap. Echter, de groeiende regeldruk heeft ertoe geleid dat veel potentiële organisatoren afhaken, omdat het aanvragen van vergunningen een complexe aangelegenheid is geworden. Als reactie hierop hebben de evenementenorganisatoren van Grave, in samenwerking met Stichting 0486 Producties, de handen ineengeslagen en de Evenementen Commissie Grave opgericht om deze uitdagingen het hoofd te bieden.


Peter Linders, een Gravenaar die sterk betrokken is bij het organiseren van evenementen in zijn stad, benadrukt de groeiende regeldruk en de noodzaak van deskundigheid bij het invullen van vergunningsaanvragen. Om organisatoren te ondersteunen, streeft de Gemeente Land van Cuijk naar extra ondersteuning bij het vergunningsproces. Een van de groeiende uitdagingen bij grotere evenementen is het waarborgen van een goede verkeersbegeleiding. De overheid heeft de afgelopen jaren strengere eisen gesteld aan verkeersbegeleiders. Aangezien evenementenorganisatoren vaak niet beschikken over budgetten om gespecialiseerde bedrijven in te huren, hebben enkele initiatiefnemers uit Grave, Mill en Boxmeer de krachten gebundeld.


De verkeersbegeleiderspool bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers die kunnen worden ingezet bij diverse evenementen in de Gemeente Land van Cuijk. Coördinatoren Hans Klaassen uit Boxmeer, Peter Linders uit Grave, Roberto Knüwer en Roy Mengerink uit Mill werken samen om de inzet van vrijwillige verkeersbegeleiders op regionaal niveau te coördineren. Om de vereiste deskundigheid te waarborgen, is het voor alle verkeersbegeleiders verplicht om jaarlijks een e-learningcursus te volgen. Na succesvolle afronding ontvangen zij een aanstelling van het hoofd van de School voor Handhaving van de Politieacademie.


De Gemeente Land van Cuijk erkent het belang van het behoud van deze pool en ondersteunt de verkeersbegeleidersgroep door hen te voorzien van officiële verkeersregelaarspassen en veiligheidskleding. Mensen die geïnteresseerd zijn om vrijwillige verkeersregelaar te worden, kunnen zich melden bij de pool door een e-mail te sturen naar verkeersregelaarsgemeentelvc@gmail.com.