Deel dit artikel ‹ Terug

Aardgasvrij Land van Cuijk

Geplaatst op: woensdag 31 mei 2023


Eerste gesprekken met dorpskernen Maashees en Escharen


De gemeente is in gesprek met twee dorpskernen: Maashees en Escharen. In deze kernen verkennen we of we samen een dorpsplan aardgasvrij gaan maken. In dit plan staat wanneer en hoe het dorp aardgasvrij wordt. Inbreng vanuit alle belanghebbenden in deze dorpen is daarbij waardevol. De gemeente begeleidt dit proces zorgvuldig met aandacht voor haalbaarheid en betaalbaarheid. 


Nederland aardgasvrij in 2050       

In Nederland is afgesproken dat in 2050 alle woningen en bedrijven aardgasvrij zijn. Wethouder De Bruin: “In Land van Cuijk is het prettig wonen en werken. Het behouden van deze fijne leefbare omgeving voor onszelf en de generaties na ons vraagt iets van ons allemaal. Daarbij hoort ook dat we onze huizen met schone en duurzame energie verwarmen.” Er ligt geen standaard plan klaar voor wat er precies moet gebeuren in elk gebouw of dorp om dit doel te behalen. Daarvoor zijn specifieke dorps- en wijk plannen nodig. Deze plannen willen we graag samen met onze inwoners maken door te bekijken welke aanpassingen zijn er nodig en mogelijk zijn. 


Blauwdruk dorpsplannen           

De samenwerking met de eerste dorpen gebruiken we als voorbeeld voor een aanpak “dorps- &wijkplannen aardgasvrij” voor alle wijken en dorpen in de gemeente Land van Cuijk. Met ruimte voor maatwerk gericht op de eigen kenmerken van de verschillende kernen. 


Voorbereiden op aardgasvrij

Iedereen kan natuurlijk wel alvast beginnen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de woning met isolatie, ventilatie te verbeteren of over te schakelen op elektrisch koken. Hiermee maak je alvast stappen om aardgasvrij-ready te zijn. Het volledig aardgasvrij zijn wordt dan daarna de laatste fase.


Wat kun je nu al doen?

Inwoners die meer willen weten over wat je nu al kan doen, kunnen naar onze energieloketten Brabantwoontslim.nl of naar het zakelijk.regionaalenergieloket.nl

Bij vragen of behoefte aan meer informatie over het aan de slag gaan met een dorps- of wijkplan kunnen inwoners mailen naar duurzaam@landvancuijk.nl. Op www.gemeentelandvancuijk.nl/aardgasvrij staan veel gestelde vragen en antwoorden over aardgasvrij wonen.