Levenskunst

Column S.F.Nar
vrijdag 21 juni 2019


Deze keer een wat andersoortige column dan jullie van me gewend zijn. Met een bijzondere extra opdracht naast het aandachtig lezen, soms zelfs verslinden, van mijn zalige zinnen en wonderlijke woorden en vervolgens, al dan niet snel, weer overgaan tot de magische orde van de dag. En impliciet ook een opdracht tot levenskunst.

Ik ga jullie 10 citaten voorleggen van 10 beroemde filosofen. Daarna volgen in uiteraard volstrekt willekeurige volgorde de namen van die wijsgeren. Aan jullie de schone en hoogst dankbare taak om de enige juiste koppeling te maken tussen die citaten en de bedenkers ervan. Graag eventuele reacties, als jullie durven natuurlijk, via het normale facebookkanaal van www.landvancuijk.nl Na een paar dagen kom ik dan met de juiste koppeling. Beloning voor de enig juiste koppeling is een stevige schouderklop, die je aan jezelf mag uitdelen.
We gaan beginnen met de tien citaten. Denk de aanhalingtekens openen en sluiten er maar zelf bij. Ben nu even te lui daarvoor, of vind dit verspilling van tijd. Monteer liever woorden tot zinvolle zinnen.

1. Het geluk van het ouderschap is groter dan welk ander geluk ook dat ik heb ervaren.
2. Waar en onwaar zijn eigenschappen van taal, niet van dingen. En waar geen taal is, is waarheid noch onwaarheid.
3. De kunst van het oorlogvoeren is om de vijand te verslaan zonder te vechten.
4. Harmonie tussen twee individuen wordt nooit in de schoot geworpen, ze moet eindeloos veroverd worden.
5. Treed niet uit jezelf, maar keer in jezelf, want in het binnenste van de mens bevindt zich de waarheid.
6. De mens speelt alleen indien hij in de volle betekenis van het woord mens is, en hij is alleen geheel mens, indien hij speelt.
7. Het geluk hoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben.
8. Verveling op alle mogelijke manieren verjagen is laag-bij-de-gronds.
9. De meeste problemen van de mens komen voort uit zijn onvermogen stil te zijn.
10. Bij mijn zoektocht naar antwoorden op de levensvraag had ik precies hetzelfde gevoel als iemand die in een enorm bos is verdwaald.

En dan nu de tien wijsgeren in echt volstrekt willekeurige volgorde: Sun Zi, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Blaise Pascal, Simone de Beauvoir, Friedrich Schiller, Lev Tolstoj, Thomas Hobbes, Augustinus en Aristoteles.
Zeker als schrijver en columnist ben ik het eens met het volgende citaat: ”De moed om zekerheden los te laten is een vereiste voor creativiteit.“ Hoe vaak laten wij ons in ons leven niet afremmen door beperkende overtuigingen? Wie creatief wil zijn, zou die juist allemaal los moeten laten en gewoon aan de slag gaan, zo is de nadrukkelijke overtuiging van de Duits-Amerikaanse filosoof en psycholoog Erich Fromm (1900-1980). Levenskunst dus bij uitstek.

S.F. Nar  
advertentie