William van Gemert geeft voorzittershamer door Deel dit artikel ‹ Terug

William van Gemert geeft voorzittershamer door

Geplaatst op: vrijdag 5 april 2019


Woensdag 3 april jongstleden was de laatste AB vergadering van Stichting Carnaval Mill van het carnavalsseizoen 2018-2019. Vanaf 21.30 uur werd dit een openbare vergadering, want deze avond heeft William, als voorzitter, afscheid genomen en zijn taak overgedragen aan zijn opvolger Leon Claessens.
William is zes jaar lang voorzitter geweest. Hij was de opvolger van Marcel Peters. Het was toen nog de bedoeling, om de optocht ongemotoriseerd te laten worden. Dit is nog niet gelukt, maar de plannen zijn nog altijd aanwezig en hoe dit verder gaat verlopen zal de toekomst ons leren. Ook de boerenbruiloft heeft een facelift gehad. De commissie is helemaal vernieuwd en bestaat uit veel jongeren.
Ook is er onder William een vernieuwingscommissie gekomen, met mensen die ook helemaal buiten het carnavalsgebeuren stonden, maar die wel wilden nadenken over de toekomst van de carnaval. Verder is William trots op het feit dat de scholen in Mill nauwer betrokken zijn geraakt met carnaval door een workshop carnavalswagens bouwen. De samenwerking met het dorp Velden (Limburg) heeft zeer veel bijgedragen aan carnavalvierend Mill. Zij hebben ons, met hun expertise, enorm geholpen bij het bouwen van een nieuwe prinsenwagen.
Wat William zeer raakte, was het Ere Germschap van Hans Derks. Om zoiets uit te mogen reiken is een hele eer. En dan niet te vergeten, de biercantus, die door SCM ook een paar keer is georganiseerd. Deze edities waren echt top en supergezellig en William hoopt ook dat deze activiteit terugkomt.
Maar de kers op de taart was voor William toch echt, carnaval op één locatie. Hij is supertrots op het feit dat, en de horeca, en Stichting Carnaval allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Het was een grandioos succes. Voor William is dit dan ook een geweldig fijn iets, om zijn voorzitterschap mee af te sluiten. Hij bedankte ook zijn echtgenote, Leontien, want zonder haar steun had hij dit nooit allemaal kunnen bewerkstelligen.
Namens het Dagelijks Bestuur sprak Chris-Jan Beerendonk ook nog een dankwoord tot William en benoemde nog een aantal herinneringen. Er hebben in het bestuur tijdens William z’n voorzitterschap diverse nieuwe mensen zitting genomen. William heeft de overgang van de concertzaal naar Myllesweerd meegemaakt, wat allemaal soepeltjes verlopen is. Ook is de Germekrant onder zijn voorzitterschap een “full color” editie geworden. Het Dagelijks Bestuur noemde de boerenbruiloft 1.5, door de vele positieve veranderingen die er plaatsgevonden hebben. En tijdens Williams voorzitterschap heeft de Foekepot haar jubileum gevierd.
William heeft er voor gezorgd dat veel mensen buiten SCM zeer nauw betrokken zijn geworden bij het carnavalsgebeuren. Hij is een echte verbinder gebleken. En zoals een goed voorzitter betaamt, stopt hij op zijn hoogtepunt.
Na een luid applaus voor William en de lovende worden van Chris-Jan, was dan daar eindelijk de echte overdracht van de voorzittershamer aan Leon Claessens.
Ook Leon had een kort woordje van dank voor William. Destijds waren Leon en Mariëlle het eerste Prinsenpaar onder leiding van William. Leon bedankte hem voor het vertrouwen dat hen als Prinsenpaar gegeven werd door William en het bestuur, want bij vele Millenaren waren zij de grote onbekenden. Maar dat is inmiddels helemaal veranderd.
Stichting Carnaval Mill wil William nogmaals enorm bedanken voor zijn betrokkenheid, inzet en organisatietalent van de afgelopen jaren.
En bij deze willen de Stichting Leon, maar ook Mariëlle als achterban, heel veel succes en wijsheid toewensen. Maar daar heeft SCM alle vertrouwen in. Leon weet zich gesteund door een enorm grote groep vrijwilligers, die zeer betrokken zijn bij het gehele carnavalsgebeuren