Pilot “Wonen met ondersteuning” van start aan de Kraai in Boxmeer Deel dit artikel ‹ Terug naar bedrijven

Pilot “Wonen met ondersteuning” van start aan de Kraai in Boxmeer

Geplaatst op: maandag 20 mei 2019


In de wijk Luneven in Boxmeer gaat aan het einde van het jaar een pilot van start waarbij 5 jongeren kunnen worden gehuisvest in kleine wooneenheden, zogenaamde tiny houses.

Aanbieders van begeleiding signaleren dat een deel van de groep jongeren van
18-23 jaar een vorm van ondersteuning én betaalbare huisvesting nodig heeft om
zelfstandig te kunnen wonen en mee te kunnen doen in de samenleving. Het reguliere
woonaanbod schiet tekort waardoor deze groep jongeren ‘tussen wal en schip’ valt.
Doordat deze jongeren weinig zicht hebben op zelfstandige woonruimte, komen zij op deze manier in aanmerking voor een steuntje in de rug.

Op initiatief van de gemeente Boxmeer is een werkgroep aan de slag gegaan om een concrete invulling te realiseren op basis van de behoefte. De werkgroep in de pilot bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, GGZ, PGZ, Labyrint, Unik, MEE, Mooiland en Sociom. Jongeren met een ondersteuningsbehoefte kunnen maximaal 2 jaar de woning huren met ondersteuning op maat om hierna door te stromen naar een reguliere woning en geheel op eigen benen staan. Een indicatie voor de maandelijkse huur bedraagt ca. € 425,-.

De gemeente Boxmeer is samen met Mooiland bereid om de pilot in financiële zin te faciliteren. Inmiddels is de wijkraad Boxmeer Zuid geïnformeerd over de plannen. Daarnaast zijn de omwonenden van de beoogde locatie aan de Kraai in een bijeenkomst op de hoogte gebracht van de pilot in combinatie met de bouw van de 5 tiny houses. De reacties waren positief. De gemeente heeft de inbreng van de omwonenden gewogen en recent het gewijzigde definitieve plan vastgesteld. Als alles mee blijft zitten kunnen de woningen aan het einde van 2019 worden geplaatst. Het betreft hier een pilot voor de duur van 10 jaar.