D&I grond- en sloopwerken

D&I grond- en sloopwerken

Overloon

D&I grond- en sloopwerken B.V. heeft al jaren ervaring met sloop van stallen en grondverzet. De markt hiervoor komt stevig in beweging. Stimuleringsregelingen om herbestemmingen mogelijk te maken en regelgeving rondom stikstof vragen meer sloopcapaciteit. PFAS-wetgeving maakt aanbod van professionele grondbanken noodzakelijk.

Deze ontwikkelingen vergen een professionele aanpak, specifieke investeringen en vergunningen. Om deze reden richt D&I Grond en Sloopwerken zich op het specialiseren in grond en sloopwerken.

Een nieuw bedrijf met vertrouwde en bekende roots. Onze werkwijze is gericht op een maatschappelijke verantwoorde en duurzame aanpak.

  • Tot waarde brengen van vrijkomende sloopproducten.
  • Recycling van (steen)puin tot bouwstoffen.
  • Op juiste wijze inzetten van vrijkomende gronden & grondstromen tot nuttige en verantwoorde toepassingen.
  • Daar waar dat passend is, Inzetten van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Uiteraard blijven we ons, voor u vertrouwde, dienstenpakket aanbieden.

  • Uitgraven van woningen, stallen, bouwputten.
  • Innemen puin, hout en grond en verwerken tot waardevolle bouwstoffen.
  • Ontvangen en leveren van diverse soorten grond en zand.
  • Aanvullen, egaliseren, uitvlakken.
  • Cultuurtechnische werken, sloten vegen, bermen maaien, aanleg natuurelementen.
  • Regiewerk / verhuur van grondverzetmachines. 
D&I grond- en sloopwerken
D&I grond- en sloopwerken
Stevensbeekseweg 39-41
5825 JB Overloon