Westerbeek

Westerbeek

Een eiland van rust
Westerbeek ligt in een gebied dat vroeger moeilijk te bereiken was, Een ruig peelgebied waar amper een mens doorheen kon. Het gevolg was onduidelijke gebiedsgrenzen en de daarbij behorende twisten. Omstreeks 1870 werd in het huidige Westerbeek toen genoemd “Twist” een eerste aanzet gedaan om zich zeer langzaam te ontwikkelen tot een volledig dorp in de jaren twintig. Nu is het een vredig dorp en een waar eiland van rust.

Westerbeek