Ledeacker

Ledeacker

Vriendelijke uitstraling
Ondanks dat Ledeacker een van de kleinste dorpen van het Land van Cuijk is had het al vroeg aanzien. Het had vanaf de 15e eeuw een eigen laatbank, later omgezet in een schepenbank. Bestuurlijk stond Ledeacker in die tijd hoger dan vele omliggende dorpen. Ledeacker had in de Franse Tijd een eigen municipaliteit of raad met aan het hoofd de maire of burgemeester. Bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 vormde de marie van St. Anthoine de belangrijkste bestuurseenheid. Vanaf het jaar 1923 spreken de akten van de burgerlijke stand uitsluitend nog van Oploo, St. Anthonis en Ledeacker.

Bedevaartsplaats
Van 1891 tot 1973 stond Ledeacker in de wijde omgeving bekend als bedevaartsplaats, omdat in 1860 kort na elkaar twee branden waren ontstaan door blikseminslagen. Het jaar daarop kreeg men toestemming tot reliekverering en werd een devotiebeeld aangekocht. In 1891 kwam het tot een georganiseerde verering en kon men voortaan een volle aflaat op Donatusdag (30 juni) en in het octaaf verdienen. Tegenwoordig is de mis, nu op de tweede zondag van juli, vooral een parochiële viering. Het devotiebeeld wordt op een troon gezet en met bloemen versierd, terwijl er ook kaarsen bij worden geplaatst. De H. Donatus wordt in de viering gememoreerd.

Ledeacker