Landhorst

Landhorst

Een jonge gemeenschap met pit
Op 18 juni 1945 vond de officiële oprichtingsvergadering plaats van de vereniging peelbelang voor het opzetten van het dorp Landhorst. Op dat moment was er alleen maar een buitengebied met enkele boerderijen. Nu moest er een echte dorpskern komen. Landhorst, wat letterlijk hoger gelegen zandgrond betekent, is daarmee het jongste dorp in het Land van Cuijk. Tot laat in de 19e eeuw werden in dit gebied nog klopjachten gehouden om wolven te verjagen of te vangen. In dit uitgestrekte peelgebied lagen talloze vennen en verraderlijke kuilen, ontstaan door het turfsteken. Tussen deze slenken lagen her en der lichte verhogingen, die horsten werden genoemd. Vandaar de naam Landhorst. De ontginning van dit gebied kwam door de moeilijke bereikbaarheid vrij laat op gang. In 1919 stonden er slechts 2 boerderijen op de plaats dat later het dorp Landhorst zou worden.

Landhorst