Vestigingstad aan de Maas
Grave ligt aan de rivier de Maas en het meest noordelijk in het Land van Cuijk. De gemeente Grave bestaat naast de stad Grave uit de kerkdorpen Escharen, Gassel en Velp. De steden Nijmegen, Den Bosch en Eindhoven liggen er niet ver vandaan. Zo is de afstand naar Nijmegen 15 kilometer, Den Bosch 30 en Eindhoven 45. Naast een fijne woongemeente heeft Grave toeristisch ook veel te bieden.

Historie
Tot 1400 zijn het de Heren van Kuijk die het in het Land van Cuijk voor het zeggen hebben. Godfried en Herman van Kuyk lieten daarvoor in Cuijk een kasteel bouwen. In 1133 werd dit kasteel volledig verwoest na aanleiding van de moord op Floris de Zwarte. Rond 1140 werd het kasteel herbouwd maar nu in Grave, zodat de stad zich verder kon ontwikkelen. In de 13e eeuw kreeg Grave stadsrechten. De Heren van Cuijk hebben een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van Grave. Zo liet Jan van Cuijk in 1285 de stad versterken omdat er een dreiging uitging van het gebied van Gelre aan de overkant van de Maas. Dit was het begin van de latere vestingbouw die een sterke stempel drukte op de geschiedenis van Grave. De stad werd in de volgende eeuwen geteisterd door belegeringen en veroveringen. Na een langdurige machtstrijd tussen Gelre en Brabant kreeg de Hertog van Gelre in 1400 Grave in bezit.

Tijdens de tachtigjarige oorlog werd Grave tweemaal belegerd en veroverd. In 1586 door de Spanjaarden en in 1602 door Prins Maurits.
In 1672 kwam Grave in handen van Lodewijk XIV, koning van Frankrijk. Twee jaar later veroverde het Staatsche leger de stad weer terug.
Voordat dit lukte waren er maar liefst 16.000 slachtoffers gevallen. Daarna werd de stad in 1794 nog eenmaal belegerd door de Fransen, waarna de stad weer eens werd verwoest. Pas in 1874 was Grave geen vestigingstad meer en werd een groot deel van de vestigingswerken afgebroken.

In het verleden raakte Grave bijna ieder jaar tijdens de wintermaanden geïsoleerd van de buitenwereld door overstromingen van de Maas. Dit hield pas op toen in 1929 de rivier werd gekanaliseerd en de unieke 9 bogen tellende Maasbrug werd gebouwd. In 1938 werd als gevolg van de Oorlogsdreiging de Generaal Bonskazerne gebouwd. Tot april 1997 is het complex als kazerne gebruikt. Tijdens de tweede wereld oorlog zijn de kerkdorpen Escharen en Velp bij Grave gevoegd. In 1994 kwam daar het kerkdorp Gassel nog bij.

Foto's met dank aan: Matt Gerrits, Trudy Pieters en Yvonne Broens.