Blindengeleider Assemblage & Demo

Video geplaatst op donderdag 25 juni 2009

Blindengeleider: Hét hulpmiddel voor blinden en slechtzienden. Blinden en slechtzienden worden tegenwoordig nog erg vaak beperkt in hun mobiliteit doordat ze veel obstakels tegenkomen. Door de blindengeleider zal deze groep echter een hele nieuwe vorm van vrijheid en zelfstandigheid ervaren. Door sensoren op de neus van de schoen te monteren kunnen er obstakels voor en naast de gebruiker gedetecteerd worden. De informatie van gedetecteerde obstakels wordt vervolgens via trilmotoren doorgegeven aan de gebruiker. De gebruiker voelt een pulserende trilling, vergelijkbaar met een mobiele telefoon, die aangeeft hoe ver een obstakel verwijderd is. Op deze manier is het voor blinden en slechtzienden makkelijker om objecten zoals stoepranden, paaltjes, hondenpoep en vele andere irritaties te detecteren. Iets wat vaak problematisch is met alleen een blindenstok. Bedacht en ontwikkeld door Peters MDT in samenwerking met enkele zeer enthousiaste en gemotiveerde studenten van de Fontys Hogeschool Engineering levert dit een pracht product op. Peters MDT is een jong innoverend bedrijf gespecialiseerd in ontwikkeling van hulpmiddelen voor gehandicapten. Contact gegevens: Peters MDT Hoekstraat 20 PA Rijkevoort Tel: 0485-371710 E-mail: petersmdt@freeler.nl
Tags: Rijkevoort