Om het genot te smaken zonder de pijn van het ziek worden

Video geplaatst op vrijdag 15 juni 2012

Om het genot te smaken zonder de pijn van het ziek worden. Zondag 27 mei in en om het pesthuis van het Kapucijnenklooster te Velp (NB) Nederland.

"Om het genot te smaken zonder de pijn van het ziek worden" is bedacht door beeldend kunstenaar Antoon Versteegde en wordt ter afsluiting van de Maand van Inspiratie uitgevoerd door Bart van Dongen (toetsen), Bert Palinckx (contrabas) en Jacq Palinckx (gitaar). Hun muzikale retraite duurt de hele middag, met rust en stilte momenten, waarbij men het zoeken naar evenwicht in de muziek kan beschouwen als eigen aan de dialoog. Alle partijen komen evenwaardig aan bod en hebben de kans hun standpunt of gevoel naar voren te brengen. In de regel is een dialoog ook verrijkend, omdat men van de ander iets leert of omdat er de tijd wordt genomen goed naar elkaar te luisteren. Om dit aspect van uitdrukkelijk naar elkaar te luisteren te benadrukken gebruikt men de techniek van contemplatieve dialoog, waarbij elke muzikant eerst herhaalt wat hij gehoord heeft van de ander alvorens hierop te reageren. 
"Om het genot te smaken zonder de pijn van het ziek worden" is gebaseerd op een fragment uit de dialoog 'Symposium', geschreven door de Griekse filosoof Plato, daterend van na 385 v.Chr. Het verhaal behandelt enerzijds de oorsprong, de aard en het doel van de liefde en heeft anderzijds als belangrijkste thema het menselijk kenvermogen. Eros, de liefde en erotiek, wordt in een aantal toespraken gepresenteerd, die door de aanwezige mannen worden gegeven op een feest ten huize van de tragedieschrijver Agathon.
"Om het genot te smaken zonder de pijn van het ziek worden" verhaalt het betoog van de medicus Eryximachos die Eros ziet als onderdeel van een universele harmonieleer. Hij stelt dat het liefdesverlangen dat gericht is op het goede en juiste in de dingen, dat gepaard gaat met bezonnenheid, zelfbeheersing, een gevoel voor maat en verhoudingen en rechtschapenheid, zowel bij mensen als bij goden - dat dit liefdesverlangen de grootste kracht bezit en ons als geen ander geluk verschaft. Hij wijst erop dat 'goede liefde' aanzet tot matigheid, wijsheid en orde. Ook zegt hij dat liefde zich niet beperkt tot relaties tussen mensen, maar ook gevonden kan worden in muziek en geneeskunde: "Ook in de geneeskunst getroosten wij ons veel moeite om bij het stillen van onze honger te zorgen voor een goed en juist gebruik van de voortbrengselen van de keuken om zo het genot van de kookkunst te smaken zonder de pijn van het ziek worden."

Meer info op http://genot.org
Tags: kunst muziek Optreden velp