Sint Agatha Maria kapelletje 2011

Video geplaatst op vrijdag 20 mei 2011

Net als altijd op de 1ste of 2de dinsdag in mei trok gisteren (de 3de dinsdag van mei 2011) de Kerkelijke Fanfare Heilige Agatha te Sint Agatha er op uit richting het plaatselijke Maria kappelletje. Voor de zieken en de zwakken in de samenleving en voor welzijn en wereldwijde vrede werd, in het bijzijn van Maria en maar liefst 12 belangstellenden, olv de pastor in totaal 12 keer het 'wees gegroet' gebeden. Dit afgewisseld met door de fanfare uitgevoerde Processieliederen. Hierna marcheerde de fanfare, onder grote publieke belangstelling, terug naar het Parochiehuis om aldaar de wekelijkse repetitie af te werken.
Tags: Kapel sint agatha