Maasziekenhuis Pantein voelt beter

Video geplaatst op vrijdag 25 februari 2011

Maasziekenhuis Pantein Boxmeer swingt op Dag van de Zorg

Medewerkers van Maasziekenhuis Pantein presenteren zich op de Dag van de Zorg (12 mei) op een bijzondere manier aan de buitenwereld: met een YouTube-filmpje. De video heet Maasziekenhuis voelt beter. Ongeveer honderd medewerkers van directeuren tot verpleegkundigen, koks, mensen van de technische dienst, dokters en OK-medewerkers hebben meegedaan aan het opnemen van het filmpje.

Het script in het kort: een patiënt sjokt terneergeslagen en duidelijk gespannen het Maasziekenhuis binnen. Hij mankeert van alles en komt daarom terecht op allerlei afdelingen van het ziekenhuis. Daar kikkert hij zienderogen op en uiteindelijk danst hij gevolgd door een schare ziekenhuispersoneel de gangen door en het ziekenhuis uit.

Hartelijk
Het filmpje vormt een levendige illustratie van de zorgvisie van het Maasziekenhuis. De stichting Pantein, waar het Maasziekenhuis onder valt, is één van de elf zorginstellingen in Nederland die het Planetree-concept omarmen. Dit houdt in dat de positieve aspecten van de thuissituatie, van een zorginstelling en van een hotel zoveel mogelijk met elkaar worden verenigd. Dat uit zich onder meer door hartelijke aandacht, toegankelijke informatie en de mate waarin familie en vrienden in het zorgproces worden betrokken.
Tags: boxmeer