Rehoboth Gennep

Video geplaatst op maandag 7 februari 2011

Zangkoor Rehoboth, tijdens kerkdienst inwijding Mery Huliselan-Selanno als lid madjelis geredja te Gennep
Tags: gennep kerk muziek