Kansrijk Opgroeien Gemeente Land van Cuijk
Deel dit artikel ‹ Terug

Kansrijk Opgroeien

Geplaatst op: maandag 13 maart 2023


Er wordt wel eens vergeten dat opvoeden een vak is. Zonder dat een diploma wordt uitgereikt, verwacht iedereen dat het altijd maar goed gaat. Het is heel gezond om soms te twijfelen of je het goed doet, of om advies te vragen. Dit is een van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdbeleid van gemeente Land van Cuijk. Een ander is dat er nog beter moet worden samengewerkt tussen alle partijen die een rol spelen bij de opvoeding van een kind. 


Beleidsnota Kansrijk Opgroeien

In het Land van Cuijk willen wij dat alle kinderen zich gezond, kansrijk en veilig kunnen ontwikkelen naar hun eigen plek in de maatschappij. Met alle mensen om een kind heen vormen we een opgroeiklimaat waarin een kind tot bloei kan komen. De beleidsnota Kansrijk Opgroeien bevat al het beleid voor jeugd van conceptie (-9 maanden) tot 27 jaar. 


Opgroeiklimaat

Een opgroeiklimaat waar kinderen tot bloei kunnen komen, richt zich op een positieve gezondheid, veilige hechting, een sociaal netwerk, een veilige omgeving en het creëren van kansen. We werken hierin samen en weten elkaar te vinden. Alle kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen, hun sociale contacten opdoen en van fantastisch onderwijs genieten. Wethouder Jeugdbeleid Joost Hendriks, “We gaan ons bijvoorbeeld meer richten op ouders, en geven hen meer handvatten voor de opvoeding. Belangrijk is ook dat we met het CJG en het jongerenwerk naar de school toe gaan, zodat we ondersteuning direct kunnen bieden op de plek waar jeugd en jongeren zijn. Zo vormen we onze Integrale Kindcentra.”  


Contextgericht en integraal

In een samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat alle partijen die zich rondom een kind bevinden naar dezelfde doelen en gewenste resultaten toewerken en hoe we dat gaan doen. De doelen en gewenste resultaten zijn in overleg met jeugdpartners opgesteld. Onze aanpak is contextgericht en integraal. Hierbij zijn niet de grenzen van beleidsterreinen, organisaties of wetgeving leidend. We gaan uit van de behoefte of vraag van de jeugdige of het gezin. We werken dichtbij hen, doen dat zo efficiënt mogelijk samen en versterken elkaar.