Deel dit artikel ‹ Terug

Nieuwe commissie voor bezwaarschriften Sociale dienst van start

Geplaatst op: dinsdag 24 augustus 2010


De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert laten dit najaar een nieuwe gezamenlijke commissie voor bezwaarschriften van start gaan. Deze zal bezwaarschriften over de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) behandelen. De onafhankelijke commissie geeft een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente van de bezwaarmaker. Dit college neemt de uiteindelijke beslissing.

ISD
Vanaf 1 januari 2010 werken Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen bij het uitvoeren van de bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente Cuijk voert de werkzaamheden voor alle drie de gemeenten uit in een ISD.
In het afgelopen half jaar zijn de werkzaamheden voor de drie gemeenten geheel op elkaar afgestemd. Nu is dit ook geregeld voor de bezwaarbehandeling.

Bezwaarschriften
Bij de sociale dienst komen ongeveer 15 tot 20 bezwaren per jaar binnen die te maken hebben met de Bijstand, de Wmo en enkele andere regelingen die de sociale dienst uitvoert. Het indienen van bezwaar is kostenloos. Hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend staat onder elke beslissing van de ISD en is ook terug te vinden op de website van de gemeente Cuijk.
De commissie voor bezwaarschriften ISD is een onafhankelijke adviesinstantie, die los van de ISD een advies geeft aan het college van Burgemeester en Wethouders. De commissie voor bezwaarschriften geeft een inhoudelijk advies en loopt ook na of alle juridische puntjes op de i staan. Het advies wordt gestuurd naar het college van de gemeente waar de bezwaarmaker woont. Dit college neemt de uiteindelijke beslissing.

Naar de rechter?
Als u bezwaar heeft gemaakt en het niet eens bent met de uitkomst van de behandeling daarvan, kunt u bij de Rechtbank een oordeel vragen. Hiervoor bent u griffie-recht verschuldigd. U kunt een advocaat in de arm nemen, maar dat is niet verplicht.

Bron: Gemeente Cuijk
advertentie