Vervangende nieuwbouw voor de Sprong Deel dit artikel ‹ Terug

Vervangende nieuwbouw voor de Sprong

Geplaatst op: woensdag 14 april 2021


Het schoolbestuur van Optimus Primair Onderwijs en de gemeente Sint Anthonis hebben afspraken gemaakt over de nieuwbouw voor basisschool KC de Sprong in Wanroij. Hierover hebben zij een intentie-overeenkomst gesloten. Het huidige kindcentrum is ruim 50 jaar oud en vastgesteld is dat op korte termijn het einde van haar levensduur wordt bereikt. Aanpassing aan de wensen en behoeften van de huidige tijd is nodig. De rechtsvoorganger van Optimus, Stichting Peelraam, was reeds voor de fusie met Optimus hierover in gesprek met de gemeente. Het plan voorziet niet alleen in de bouw van een nieuwe school.

Ruimtelijk ontwikkelen
De intentieovereenkomst geeft aan dat er gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijkheden om een nieuwe school te bouwen. Binnen de gemaakte afspraken heeft de gemeente de wens uitgesproken de omgeving van de huidige school en het kindcentrum ruimtelijk te ontwikkelen met woningbouw. Wethouder Rob Poel: “Bij de nieuwbouw van de school ontstaat ook de mogelijkheid voor het ontwikkelen van nieuwe woningen. Door deze functies van wonen en onderwijs in het gebied te combineren, wordt het een aantrekkelijk geheel.” De intentieovereenkomst is er in eerste instantie op gericht om te onderzoeken of dit een (financieel) haalbaar project is. In december 2020 heeft de gemeenteraad hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Verduurzaming
De nieuwbouw wordt betaald door de gemeente. Het schoolbestuur heeft de intentie uitgesproken bij te willen dragen aan een duurzame nieuwbouw. Monique Donders, college van bestuur van Optimus Primair Onderwijs: “Als schoolbestuur zijn wij bereid om, binnen de wettelijke mogelijkheden, een investering te doen in de nieuwbouw. De nieuwbouw moet dan duurzaam en passend zijn bij het aantal leerlingen op KC De Sprong. Dit levert in de toekomst lagere kosten op, zodat er meer geld beschikbaar blijft voor het onderwijs. De nieuwbouw draagt erg bij aan het waarmaken van de onderwijskundige visie van het kindcentrum”.

Voor de toekomst op orde
Met deze intentieovereenkomst willen het schoolbestuur en het gemeentebestuur tevens de wens uitspreken om de onderwijshuisvesting in de gemeente Sint Anthonis voor de toekomst op orde te hebben binnen de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Wethouder Poel: “Beide partijen spannen zich hiervoor in. Goed onderwijs en een goede huisvesting hiervoor in de kernen van een grote gemeente blijft belangrijk. Deze aspecten spelen ook een rol bij het behoud en binding van de inwoners.”

Planning
De gemeente streeft er naar om in 2021 helderheid te krijgen of het plan daadwerkelijk haalbaar en uitvoerbaar is.
 
advertentie