Themawandeling: Water als vriend en vijand _ Deel dit artikel ‹ Terug

Themawandeling: Water als vriend en vijand

Geplaatst op: vrijdag 1 maart 2019


IVN Grave houdt zondag 10 maart, samen met Brabants Landschap, in natuurgebied Keent een wandeling met als thema: Water, vriend en vijand. De wandeling met natuurgidsen van IVN en Brabants Landschap en een deskundige van waterschap Aa en Maas, begint om 10.00 uur in het infopunt van Brabants Landschap aan de Zuijdenhoutstraat 2 in Keent. Onderweg is er vooral aandacht voor de dijken, rivierverruiming, waterberging, hoge en lage waterstanden en alles wat met het oppervlakte- en grondwater te maken heeft. Natuurlijk komen natuurontwikkeling, waternatuur en de begrazing door grote grazers ook aan de orde.

De excursie met gidsen gaat vooral over onverharde paden en dijken in en om natuurgebied Keent. Vaak ook over paadjes die zijn gemaakt door de Taurosrunderen en Exmoorpaarden. We starten om 10.00 uur bij het infopunt en zijn rond 12.30 uur terug.

Hand in hand
In het natuurgebied van de oude Maasbocht in Keent vindt iets bijzonders plaats. Waterberging en natuurontwikkeling gaan hand in hand. Sinds enkele jaren probeert men ook hier het imposante Europese oerrund terug te brengen in de natuur. Door kruising en selectie met oude runderrassen uit Europa worden stappen gezet op weg naar het oerrund, de Tauros. Deze was de voorouder van alle koeien in Europa. De runderen zorgen er samen met de Exmoorpaarden voor dat het gebied open blijft om water uit de Maas te kunnen bergen bij een hoogwaterstand en nieuwe natuur een kans te geven.

Informatie
Deelname is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom. Parkeren kan op het terrein van het infopunt. Na afloop is er koffie, thee of chocolademelk in het infopunt. Aanmelden is niet nodig. Voor vragen over deze wandeling kunt u contact opnemen met René van den Heuvel, natuurgids IVN Grave en coördinator infopunt Keent, tel. 06-57 01 83 01 of via email: ramvdheuvel@home.nl.

Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen ze door de natuur in de harten van mensen te brengen. IVN Grave, één van de 170 (vrijwilligers-)afdelingen, laat jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Ze doet dat door het organiseren van natuuractiviteiten, lezingen, jeugd- en jongerenactiviteiten, voorlichting op scholen enz.. Kijk voor uitgebreide informatie op www.ivn.nl/afdeling/grave
advertentie