Deel dit artikel ‹ Terug

Wooninitiatief Tour Mill Lijn zoekt bewoners en zorggezin

Geplaatst op: dinsdag 6 februari 2018


 "Wij willen graag onze kinderen zelfstandig in Mill laten wonen met begeleiding"

Tour Mill Lijn is een kleinschalig woonproject voor jong volwassenen met een
verstandelijke beperking. Het is door enkele ouders uit Mill opgezet in
samenwerking met stichting Driestroom en woonmaatschappij Mooiland. Voor de
realisatie hiervan zal de voormalige basisschool de Kameleon aan de
Havikstraat in Mill verbouwd worden tot acht wooneenheden met een
gemeenschappelijke ruimte. De 24-uurs zorg wordt gegarandeerd door de
zorgondernemers die in dit gebouw een grote wooneenheid ter beschikking
krijgen.

Initiatief
"Wij willen graag onze kinderen zelfstandig laten wonen met begeleiding,
maar dat dan ook nog in Mill." Dat vertellen Gerie Boumans en Marius
Verbruggen. Zij zijn samen met enkele andere ouders van kinderen met een
verstandelijke beperking initiatiefnemers van dit woonproject. Gerie: "De
gemeente Mill en Sint Hubert organiseerde diverse woonavonden voor jongeren.
Daar ben ik ook geweest. Maar er waren niet echt projecten waar onze zoon
terecht zou kunnen. Vandaar dat ik andere ouders met kinderen met een
beperking benaderd heb en gezamenlijk zijn we aan de slag gegaan."

Zoektocht
Stichting Driestroom heeft al heel wat van dit soort woonprojecten opgezet.
"Maar niet in onze gemeente," vertelt Marius Verbruggen. "Net als jongeren
zonder beperking willen ook onze kinderen kunnen kiezen of ze wel of niet in
de eigen omgeving waar ze geboren en getogen zijn gaan wonen. En dat is in
Mill." Na een zoektocht naar een geschikt pand viel hun oog op de
leegstaande Kameleon. Gerie: "Mooiland had plannen hier woningen van te
maken. Wij hebben ze onze wensen voorgelegd en daar waren ze gelukkig ook
enthousiast over. Ondertussen zijn er tekeningen gemaakt en binnenkort start
de verbouwing. Als alles volgens plan verloop zal het in september
opgeleverd worden."

Nog ruimte
Er komen acht appartementen waar de jongeren zelfstandig kunnen wonen.
Marius: "Maar er komt ook een gemeenschappelijke ruimte waar een grotere
keuken komt, een woonkamer en ruimte voor recreatie. Ze kunnen zich altijd
terugtrekken in hun eigen appartement en in de gezamenlijke ruimte kunnen ze
samen zijn en samen koken en eten." Op dit moment zijn er vijf jongeren die
er willen gaan wonen. Gerie: "We zijn nu nog op zoek naar drie
belangstellenden die hier willen komen wonen en die uiteraard ook passen bij
de vijf bewoners die zich al hebben aangemeld." Jongeren met minimaal
zorgzwaartepakket 4, wat staat voor beschut wonen met intensieve begeleiding
en uitgebreide verzorging, kunnen er terecht.

Zorggezin
Voor de verzorging en begeleiding zoekt Stichting Tour Mill Lijn een
zorggezin. Marius: "Er komt een woning bij waar een zorggezin of waar
zorgouders kunnen wonen. Hun taak is om net als gewone ouders de jongeren te
begeleiden, met hun activiteiten te ondernemen en te zorgen dat alles goed
loopt. Zij worden vanuit de persoonsgebonden budget van de bewoners betaald.
Desgewenst kunnen zij dus ook anderen inschakelen voor de zorg."

Acties
Stichting Tour Mill Lijn moet zelf zorgen voor de realisatie en inrichting
van de gezamenlijke ruimte waar bijvoorbeeld ook de keuken deel van
uitmaakt. "We gaan hiervoor ook acties en activiteiten opzetten, om geld in
te zamelen. Natuurlijk gaan we ook met bedrijven in gesprek om te zien wat
zij voor ons kunnen en willen betekenen. Mochten er nu al ondernemers,
instellingen of particulieren zijn die ons willen helpen, dan horen we dat
uiteraard graag."

Meer informatie
Gerie Boumans T: 06-20792765 E: casboumans@yahoo.com
advertentie