Deel dit artikel ‹ Terug

40 miljoen euro voor projecten in Peel en Maas

Geplaatst op: vrijdag 30 maart 2007


Sterke toename aantal projecten in 2006

Het aantal reconstructieprojecten in het gebied Peel en Maas is in 2006 sterk toegenomen. Tussen 2002 en 2007 hebben in totaal 204 projecten ruim 40 miljoen euro aan subsidie gekregen voor de verbetering van het landelijk gebied. Hans van Dommelen, gebiedscoördinator Peel en Maas: “Het aantal projecten is enorm gegroeid en neemt nog steeds toe.”

Reconstructie betekent herinrichting van het buitengebied. Niet alleen qua landbouw, maar ook op het gebied van natuur, recreatie, water en leefbaarheid van de kleine plattelandsdorpen. Een belangrijk uitgangspunt voor de reconstructie is dat de verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu samen moet gaan met verbetering van de sociale en economische vitaliteit.

Diversiteit aan projecten
“De reconstructiepartners zoals de gemeenten in Peel en Maas, Waterschap Aa en Maas, ZLTO en natuurorganisaties werken steeds beter samen aan de verbetering van het landelijk gebied”, geeft Hans van Dommelen aan. “Dit leidt tot steeds meer ideeën en projecten. Daarnaast is het CERES-subsidieprogramma voor gemeenten een belangrijke impuls geweest om projecten op te starten.” De projecten lopen uiteen van woonzorgcomplexen en zorgboerderijen tot fietsroutes, van de aanleg van ecologische verbindingszones tot de ontwikkeling van diverse Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG’s). Voorbeelden van concrete projecten in Peel en Maas zijn de Multifunctionele ruimte Woonzorgcomplex Rijkevoort, Fietsroutes met prieeltjes, Inrichtingsplan De Kuilen, Realisatie recreatiepark De Kuluut in Overloon en Realisatie LOG Graspeel.

Uitvoering projecten op koers
De projectenportefeuille voor 2007 is goed gevuld. Voor de meeste doelen uit het reconstructieprogramma zijn er projecten om ze te realiseren. Om alle doelen te realiseren zullen echter de komende jaren nog veel projecten moeten worden opgepakt. “De toezeggingen van het Rijk en de provincie voor de medewerking aan de nieuwe natuurbruggen over de A50 en de N324 vormen een belangrijke impuls voor het gebied en de onderlinge samenwerking. De uitvoering ligt in 2007 behoorlijk op koers en alle reconstructiepartners zijn actief”, aldus Hans van Dommelen.
advertentie