Deel dit artikel ‹ Terug

Ruiming van een oude fundering in het Liberty Park met springstoffen

Geplaatst op: maandag 26 maart 2007


Ongeveer 10 jaar geleden is in het Liberty Park een uit steigerbuizen opgetrokken toren gesloopt die de museumbezoekers uitzicht bood over een stukje Overloon. De reden voor de sloop was dat de toren niet langer als voldoende veilig werd beoordeeld. De fundering is echter tot nu toe achtergebleven en onlangs is besloten die te verwijderen. Daarvoor is inmiddels vergunning verleend door de gemeente. De sloop zal plaatsvinden op donderdag 29 maart door deskundigen van de Genie en worden uitgevoerd met gebruikmaking van springstoffen.

Met de voorbereidende werkzaamheden, die overigens geen enkele overlast voor omwonenden zullen veroorzaken, wordt gestart op maandag 26 maart. Voor belangstellenden is er dan zelfs beperkte gelegenheid om toelichting te krijgen van de uitvoerders. Daarbij horen wel steeds de aanwijzingen van de aan zijn rode helm herkenbare springmeester te worden opgevolgd.

Op 29 maart zal echter een veiligheidszone van 100 meter in acht worden genomen, die zich overigens helemaal binnen het park bevindt. Daarbinnen mag zich dan tijdens het feitelijke springen, dat is tussen 13.00 en 14.00 uur, niemand bevinden.

Het startmoment van die in acht te nemen veilige afstand zal worden aangegeven met een luid en lang geluidssignaal, waarna de ladingen in vooraf geboorde gaten worden aangebracht.

Als dat gebeurd is volgen kort na elkaar 2 geluidssignalen van elk drie seconden, waarna binnen 5 seconden als een snelle roffel de springgeluiden zullen klinken. Direct daarna zullen de deskundigen controleren of alles goed is verlopen. Daarvoor verwachten ze plusminus 20 minuten nodig te hebben om dan met een 3 x kort klinkend geluidssignaal aan te geven dat alles weer veilig is.

De geluiden zoals genoemd zullen op enige afstand rondom het Liberty Park hoorbaar zijn, maar directie vertrouwt erop dat die na de deze kennisgeving niet tot ongerustheid zullen leiden.
advertentie