Deel dit artikel ‹ Terug

Huisvesting statushouders

Geplaatst op: vrijdag 25 september 2015


De vijf gemeenten in het Land van Cuijk gaan versneld op zoek naar woonruimte voor statushouders. Dat is gisteren, 23 september 2015, afgesproken in Grave waar de vijf wethouders met “statushouders” in portefeuille, dit onderwerp hebben besproken.


De vijf gemeenten in het Land van Cuijk zijn zich van de urgentie van het vluchtelingenprobleem bewust en zetten naast de bestaande opvanglocaties in op het sneller huisvesten van statushouders. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die daarmee door kunnen stromen naar reguliere huisvesting. Ook dat schept ruimte voor de opvang van vluchtelingen omdat door deze doorstroming er plaatsen vrijkomen in asielzoekerscentra.


In het overleg dat gisterochtend is gevoerd tussen de vijf portefeuillehouders is afgesproken dat er in het Land van Cuijk een inventarisatie wordt gemaakt van vastgoed/panden die mogelijk geschikt zijn of die geschikt te maken zijn voor het huisvesten van statushouders. Per geïnventariseerd pand wordt verkend wat de consequenties zijn van het (al dan niet tijdelijk) huisvesten van statushouders in deze panden. In deze verkenning wordt onder andere gekeken naar eigenaarschap, omgeving, benodigde aanpassingen tegen te maken kosten e.d. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht van het tijdelijk regionaal invullen van de taakstelling huisvesting statushouders.


De vijf portefeuillehouders hebben afgesproken dat wethouder Erik van Daal van de gemeente Mill en Sint Hubert voor dit onderwerp het woord voert namens de regio Land van Cuijk.

advertentie