Deel dit artikel ‹ Terug

Het belang van cultuureducatie in de regio

Geplaatst op: dinsdag 20 november 2012


Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad hebben dit onlangs bevestigd in het rapport: ‘Cultuureducatie: leren creëren, inspireren!’, dat is uitgebracht in het kader van het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ dat het Ministerie van Onderwijs de komende jaren gaat uitvoeren.

In het rapport staan aanbevelingen om de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen, de regie wordt vooral bij de scholen gelegd.
Juist nu besluiten gemeenten in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg flink te bezuinigen op instanties die het onderwijs helpen cultuureducatie in te bedden in het schoolwerkplan. Deze steunfuncties verdwijnen uit de regio.

Leden van de Stuurgroep van Marktplaats Cultuur aan de Maas hebben onderwijsinstellingen in de regio benaderd om een ondersteuningsverklaring te ondertekenen. In deze verklaring worden de deelnemende gemeenten gevraagd zich in te zetten om een bemiddelingsorganisatie voor cultuureducatie voor de regio in stand te houden.

De stuurgroep maakt zich zorgen over de borging van cultuureducatie in de regio. Zij roept de schoolbesturen in de regio op om de ondersteuningsverklaring te ondertekenen om zo cultuureducatie in de regio te borgen.

De kinderen van nu zijn immers de vormgevers van de toekomst!