Deel dit artikel ‹ Terug

Cliëntenraad RMC opgericht

Geplaatst op: woensdag 17 oktober 2012


Het Regionaal Maatschappelijk Centrum ‘Land van Cuijk’ (RMC) heeft onlangs een Cliëntenraad opgestart. Het RMC voert diverse taken uit als het gaat om algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, jeugdpreventiewerk en de Advies- en Informatiepunten (sociaal raadsliedenwerk). Daarnaast participeert zij actief in het Centrum Jeugd en Gezin. 

RMC vindt het belangrijk om de inspraak van cliënten te regelen. Op individueel niveau worden er in samenspraak met de cliënt afspraken gemaakt. Op collectief niveau is deze inspraak geregeld conform de Wet Medezeggenschap voor Cliënten in de Zorgsector. De Cliëntenraad is dus een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan.

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van RMC. Zij bevorderen de medezeggenschap van cliënten en adviseren het Bestuur; gevraagd en ongevraagd. Periodiek is er overleg tussen de Cliëntenraad en het bestuur van RMC.

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit drie leden:
- Toos de Lange, voorzitter
- Willy Willemsen, secretaris/ penningmeester
- Cora Toonen, lid.

Wilt u meer informatie over de Cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen via info@rmclvc.nl.

Onderschrift bij foto:
De leden van de Cliëntenraad van RMC v.l.n.r. Cora Toonen, Toos Lange en Willy Willems.
advertentie