Deel dit artikel ‹ Terug

Nieuwe datum voor thema-avond masterplan Dommelsvoort

Geplaatst op: vrijdag 15 september 2023


De thema-avond over het (concept)masterplan van Waterpark Dommelsvoort op 21 september gaat niet door. Het Milieueffectrapport (MER) en het uitwerkingsplan zijn niet volledig genoeg om tijdens de thema-avond te kunnen bespreken. Ook is de reactie van de provincie nog niet ontvangen en wil de gemeente ruimer de tijd nemen voor de reacties uit het participatietraject. Hierdoor schuift de planning voor de besluitvorming over het masterplan op. Een nieuwe planning én een nieuwe datum voor de thema-avond worden nog bekendgemaakt. 


Voor het waterpark is een concept masterplan opgesteld. Het masterplan laat zien hoe het waterpark en de omgeving er uit komen te zien. Het vormt daarmee een belangrijk uitgangspunt voor de vergunningverlening. Om een afgewogen besluit te kunnen nemen over het masterplan, moeten de effecten die het waterpark heeft op het milieu en de omgeving goed in beeld zijn gebracht. Dit komt te staan in het Milieueffectrapport. Het MER en de (milieu) onderzoeken zijn nog niet volledig genoeg. 


Aandacht voor inbreng omgeving 

Over het concept masterplan is de afgelopen tijd uitgebreid gesproken met inwoners uit de omgeving en betrokken partijen. Er zijn keukentafelgesprekken gevoerd en er is een informatieavond gehouden. Ook zijn er diverse schriftelijke reacties bij de gemeente binnengekomen. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar deze inbreng op het concept masterplan. Hiervoor is ruimer de tijd nodig. Ook heeft de provincie als bevoegd gezag nog geen reactie gegeven. Deze reactie is wel nodig om over het masterplan uiteindelijk een besluit te kunnen nemen. 


Zorgvuldigheid voor snelheid 

Wethouder Maarten Jilisen vindt het jammer dat de eerder gemaakte planning niet wordt gehaald maar benadrukt dat zorgvuldigheid echt voor snelheid gaat. Zeker bij zo’n groot project als Waterpark Dommelsvoort. “De effecten van het park op de omgeving, het milieu en de economie moeten goed in beeld zijn gebracht om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over het masterplan van het waterpark. Daar nemen we meer tijd voor en dat is goed voor alle betrokken partijen.”


De stappen in (Concept) Masterplan Waterpark Dommelsvoort

Op dinsdag 23 mei 2023 is het concept masterplan Waterpark Dommelsvoort vastgesteld door het college van B&W. Het concept masterplan laat zien hoe het vakantiepark aan de zuidkant van de Kraaijenbergse Plassen er uit komt te zien. Over dit concept masterplan is de afgelopen tijd gesproken met de omgeving via keukentafelgesprekken en een informatieavond. Ook vond een informatieavond plaats voor de gemeenteraad. Een volgende stap is dat het concept masterplan wordt aangepast naar een ontwerp masterplan. Er is meer tijd nodig om alle milieugevolgen van het plan in beeld te brengen. Het gevolg is dat het besluit over de vaststelling van het masterplan later plaatsvindt. Dit houdt weer in dat de verdere (planologische) uitwerking van het masterplan onder de nieuwe Omgevingswet komt te vallen. 


Waterpark Dommelsvoort

Waterpark Dommelsvoort wordt ontwikkeld door TopParken. Het water- en natuurrijke recreatiepark gaat bestaan uit zo’n 550 recreatiewoningen en 400 ligplaatsen voor boten. 


Meer info: www.gemeentelandvancuijk.nl/dommelsvoort