Deel dit artikel ‹ Terug

Banneractie ‘Let op Wild’

Geplaatst op: vrijdag 26 mei 2023


Vrijwilligers zijn op 40 plaatsen in de gemeente Land van Cuijk de banner “Let op wild’ aan het plaatsen. Deze worden vervolgens elk jaar in oktober weggehaald en in maart opnieuw geplaatst om weggebruikers alert te houden op overstekend wild. Hiermee geeft de gemeente een vervolg aan de banneractie ‘’Let op Wild’’ van de provincie Brabant van een aantal jaren geleden.


Meeste wildaanrijdingen van Brabant

Land van Cuijk is de gemeente met de meeste wildaanrijdingen in Brabant. Zo worden gemiddeld per jaar aanrijdingen met ruim 100 reeën, 100 dassen en 20 bevers gemeld. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers is hoger omdat niet alle aanrijdingen worden gemeld en dieren soms pas later onopgemerkt in het bos overlijden.

Met deze actie wil de gemeente zoveel mogelijk dierenleed voorkomen en de verkeersveiligheid verbeteren. In overleg met de vrijwilligers van de 3 wildbeheereenheden in onze gemeente (Boxmeer, Oploo-Wanroij en de Overlaat) en de Dassenwerkgroep Brabant zijn de wegen met de meeste aanrijdingen met wild, in kaart gebracht.


Wildspiegels

Daarnaast wordt er op korte termijn ook gestart met een wildspiegelactie. Dit kan vooral het aantal aanrijdingen met reeën verminderen. Wildspiegels zijn reflectoren die het uitgestraalde licht van naderende auto's in een hoek van 90 graden weerkaatsen in een steeds wijder wordende baan. Het in de richting van de rijweg rennende wild krijgt zo het autolicht recht in de ogen en stopt.

In overleg met de 3 wildbeheereenheden zijn ook de beste plekken voor wildspiegels in kaart gebracht. De gemeente levert de paaltje en wildspiegels en de vrijwilligers plaatsen ze met ondersteuning van de buitendienst. 

Provincie Brabant heeft onlangs aangegeven ook mee te doen met de wildspiegelactie op de provinciale wegen in de gemeente Land van Cuijk. 


Wethouder David Sölez: “Met name wil ik onze vrijwilligers van harte bedanken. Zonder hen hadden we dit nooit zo goed kunnen aanpakken. We kunnen overigens allemaal een bijdrage leveren om aanrijdingen, met name overdag, te verminderen. Als we in bos en natuurgebied honden aan de lijn houden en op de paden blijven, is er minder kans dat wild wordt opgeschrikt en al vluchtend op de weg belandt”.