Cuijkse bedrijven in actie voor gezonde Cuijkse jeugd Deel dit artikel ‹ Terug naar bedrijven

Cuijkse bedrijven in actie voor gezonde Cuijkse jeugd

Geplaatst op: donderdag 22 juni 2017


Woensdag 21 juni jl. hebben zeven Cuijkse bedrijven een handtekening gezet onder een samenwerking in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De gemeente Cuijk voert de JOGG-aanpak uit om een gezonde leefstijl te stimuleren en uiteindelijk het percentage overgewicht bij kinderen en jongeren terug te dringen. Een van de vijf pijlers van de JOGG-aanpak is publiek private samenwerking (PPS) en daar is een start mee gemaakt. De eerste partners van JOGG Cuijk zijn Infrascoop, Jumbo, Taxi van Dijk, Blokland Cold Stores, Pura catering, Van Haren installaties en Marc Sport.

De aanwezige bedrijven hebben gezond eten, voldoende bewegen en weinig stress hoog in het vaandel staan. “Inwoners van de gemeente Cuijk en eigen medewerkers bewust maken van een gezonde levensstijl is onze uitdaging. We willen met z’n allen gezond oud worden!”

Inzet Cuijkse bedrijven
De bijdrage van de bedrijven wordt gezamenlijk bepaald in overleg met de JOGG regisseur en de gemeente Cuijk. Naast concrete projecten die ze gezamenlijk realiseren zetten de bedrijven een stap extra om een gezonde leefstijl te stimuleren bij zowel de eigen medewerkers als voor de Cuijkse jeugd.

Maatschappelijke betrokkenheid
Het hoge percentage overgewicht bij kinderen is een maatschappelijk probleem dat de overheid niet alleen kan oplossen. Samenwerking met publieke en private partners is nodig om gezamenlijk een gezonde boodschap uit te dragen. Het afgelopen jaar is de JOGG-beweging gegroeid en zijn vele scholen, kinderopvang, bso’s, sportverenigingen, fysiotherapeuten en diëtisten al betrokken. Tijdens een netwerkbijeenkomst zijn de successen van afgelopen jaar met elkaar gedeeld. De samenwerking met het bedrijfsleven die nu is gestart versterkt de JOGG-beweging en zorgt voor een grote impact. Bedrijven laten hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid en betrokkenheid bij gezonde medewerkers zien.

JOGG-aanpak
Jongeren Op Gezond Gewicht is een landelijke beweging waarbij partners zich inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren van nul tot en met achttien jaar gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Onder de paraplu van de gemeente werken vele partijen in de wijk samen aan meer aandacht voor voeding, sport en beweging. Daarnaast helpt JOGG met het creëren van een gezonde omgeving op plekken waar kinderen en jongeren veel komen, zoals school, sport en werk. 
advertentie