Gemeente Cuijk van start met promotie campagne CuijkDoet! Deel dit artikel ‹ Terug naar bedrijven

Gemeente Cuijk van start met promotie campagne CuijkDoet!

Geplaatst op: woensdag 31 mei 2017


Samen met inwoners en ondernemers Cuijk op de kaart zetten

De gemeente Cuijk gaat van start met een promotie campagne. Deze campagne met de slogan ‘Cuijk Doet!’ heeft als doel om de gemeente Cuijk te promoten als een prettige gemeente om te wonen, werken, ondernemen en verblijven. In de promotie van Cuijk gaat de gemeente nadrukkelijk de samenwerking zoeken met inwoners en ondernemers. Via mooie verhalen en beelden van trotse ambassadeurs wordt Cuijk belicht vanuit het oogpunt van de Cuijkenaar.

Waarom deze campagne?
Om de gemeente Cuijk ook naar de toekomst toe leefbaar te houden, is het van belang dat inwoners en ondernemers graag in Cuijk blijven en dat nieuwe inwoners en ondernemers zich in de gemeente willen vestigen. Ook het blijven trekken van bezoekers is belangrijk voor het behoud van het voorzieningenniveau, ondernemerschap en de leefbaarheid.
Als aanvulling op en in samenwerking met reeds bestaande (regionale) promotie-initiatieven gaat de gemeente Cuijk daarom investeren in branding. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de mensen die in de gemeente Cuijk wonen of ondernemen omdat zij beter dan wie dan ook kunnen vertellen wat Cuijk zo bijzonder maakt.

Vertel, laat zien, deel
Mooie verhalen, bijzondere gebeurtenissen, goede initiatieven blijven nu soms onderbelicht. CuijkDoet! is een oproep aan inwoners en ondernemers in Cuijk om deze te gaan vertellen en delen. CuijkDoet! biedt daarvoor een platform

Waarom ‘CuijkDoet!’?
Van oudsher staat Cuijk bekend om de ‘aanpakkers mentaliteit’. Dat zie je terug in de geschiedenis waarin er in de gemeente Cuijk altijd al veel ‘maakbedrijven’ waren. Ook ‘zelfredzaamheid’ en ‘ondernemerszin’ zijn altijd kenmerkend geweest voor Cuijk.

Deze werkmentaliteit is ook nu nog terug te zien in het actieve verenigingsleven met veel vrijwilligers, de vele evenementen die worden georganiseerd én in het lokale ondernemerschap.

Met de campagne wordt dit ‘Doen’ in de spotlights gezet. Dit wordt nog verder vertaald in andere werkwoorden naar gelang het onderwerp; Cuijk Onderneemt, Cuijk Werkt, Cuijk Leeft, Cuijk Woont…..

Vijf jaar

De gemeente Cuijk heeft in ieder geval de komende vijf jaar uitgetrokken voor deze promotiestrategie waarbij in de eerste periode veel tijd zal worden gestoken in het betrekken van de Cuijkenaren. In feite is ‘CuijkDoet!’een oproep aan alle inwoners en ondernemers van de gemeente Cuijk om, op welke wijze dan ook, ambassadeur te zijn voor hun eigen woonplaats.

Er wordt hiervoor, in samenwerking met de inwoners zelf, aangehaakt bij bestaande initiatieven, platforms en evenementen. Daarnaast worden er ook eigen acties en communicatiemiddelen ingezet. Zo worden Social Media platforms (Facebook, Twitter, Instagram) opgezet, is er een website en zullen diverse campagne-uitingen regelmatig in en om Cuijk terug te zien zijn.

Kijk voor meer informatie ook op www.cuijkdoet.nl


advertentie