Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Beugense Peel - Tovensche beek en Visdel

Dellen Rijten Goren, Krochten, Broeken. 

De flora en fauna van rijten, dellen, goren, krochten en broeken in de Peel. De historische ecologie van de Ullingsche bergen. Excursie met als thema: landschapsbiografie, flora en fauna.  


Struinen door de Noordelijke Peel 

Een culturele biografie van de noordelijke Peel met accenten op historische geografie, landschapsbiologie en landschapsecologie van een ‘emerging landscape’. 


Onze tocht voert ons door de geschiedenis van de noordelijke Peel. De excursie geeft een landschapsbiografische en historisch ecologische beschouwing van de Palus terribilis.

We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van de Maas en de vestiging van de eerste mensen op de Peelhorst.  


We volgen hun weg door de Palus horribilis. De wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen. 

We vertellen het verhaal dat schuil gaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichtten.

Speciale aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen.  


Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg. Het landschap van de Noordelijke Peel kent een tumultueuze geschiedenis. 


Vertrek: De Brink van St. Anthonis, Breestraat 26,  

5845 AC Sint Anthonis.

Eten en drinken meebrengen. Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met excursieleider: Jan Nillesen   [0485-574780].

Datum

28  dinsdag 28 maart 2023 om 10.00 uur

Adres

KNNV

De Breestraat 26

5845 AC Sint Anthonis