Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Jansberg, Kiekberg Op zoek naar de wilde appel.

Struinen over de Stuwwal langs IJssmeltwaterdal door droogdalen. Langs Sprankelbeek en het Groene water. De Kiekberg was ooit onderdeel van het Ketelwald dat zich in de Middeleeuwen uitstrekte van Nijmegen tot aan Kleef. Op de eigenlijke Kiekberg is sprake van een voormalig landgoedbos. Het is een reliëfrijk   bosgebied op de stuwwal. De belangrijkste natuurwaarden vormen   de bronbossen en de rijkdom aan oud bossoorten. De bodem van de stuwwal bestaat vooral uit grofzandige gestuwde preclaciale   zanden, ten dele afgedekt met dekzand of lössleem. 

Het reliëf is zeer uitgesproken, met een fraaie steilrand langs het Maasdal en smalle, ravijnachtige zijdalen. 

Dit alles resulteert in grote verschillen in voedselrijkdom en waterhuishouding binnen korte afstand. In het dal van de Molenbeek is een kunstmatige bosvijver aanwezig. Het Groene   water. Een cultuurhistorische bijzonderheid vormt de opgeleide Molenbeek, die het water aanvoert voor de bovenste molen.


Vertrek: P- plaats kruising Rijksweg N271 / Witteweg, 6586 AE Plasmolen. Eten en drinken mee. Er is een korte en lange route. Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursie leider. Excursieleiders: Lieke Vullings en Jan Nillesen [0485-574780]. 

Datum

17  donderdag 17 november 2022 om 10.00 uur

Adres

KNNV

Witteweg

6586 AE Plasmolen