Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

KNNV De Kiekbeg

Struinen over de stuwwal langs IJssmeltwaterdal en Droogdal. De Kiekberg was ooit onderdeel van het

Ketelwald dat zich in de Middeleeuwen uitstrekte van Nijmegen tot aan Kleef.

Op de eigenlijke Kiekberg is sprake van een voormalig landgoedbos.

Het is een reliëfrijk bosgebied op de stuwwal. De belangrijkste natuurwaarden vormen de. Bronbossen en de rijkdom aan oud-bossoorten. De bodem van de stuwwal bestaat vooral uit grofzandige

gestuwde preglaciale zanden, ten dele afgedekt met dekzand of lössleem.

Het reliëf is zeer uitgesproken, met een fraaie steilrand langs het Maasdal en smalle, ravijnachtige zijdalen.

Dit alles resulteert in grote verschillen in voedselrijkdom en waterhuis-houding binnen korte afstand.

In het dal van de Molenbeek is een kunstmatige bosvijver aanwezig.

Het Groene water. Een cultuur-historische

bijzonderheid vormt de opgeleide Molenbeek, die het water aanvoert voor de bovenste molen.

Vertrekplaats: P-plaats kruising Rijksweg N271 / Witteweg, 6586 AE Plasmolen.

Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursieleider Jan Nillesen [0485-574780].

Datum

10  dinsdag 10 mei 2022 om 10.00 uur

Website en social links

www.knnv.nl

Adres

KNNV afdeling Nijmegen

Witteweg

6586 AE Plasmolen