Op weg naar je diner

Op de fiets door Land van Cuijk, startend in Haps, passeer je onderweg de ingrediënten van het diner en kun je buurten met de boeren. Met aan het einde een diner op een boerenfestivalterrein. Bij goed weer buiten en bij slechter weer binnen.

Datum

27  zaterdag 27 juli 2024 om 13.00 uur

Website en social links

www.landvancuijkboertbewust.nl

Adres

Land van Cuijk Boert Bewust - ZLTO Land van Cuijk

Grootvenseweg 26

5454 GD Sint Hubert