Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

4 mei herdenking Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord

Het Comité 4 en 5 mei van Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord, van de Stichting Sporen van de Oorlog Mill, heeft de eer u dit jaar weer te kunnen uitnodigen voor de samenkomst ter herdenking van de gesneuvelde militairen en omgekomen burgerslachtoffers ten gevolge van de gevechtsacties op 10 en 11 mei 1940 te Mill, nu 82 jaar geleden. Ook herdenken we de slachtoffers van geweld en oorlogen waarbij Nederland, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, betrokken was en is, in oorlogssituaties en bij vredes- en opbouwmissies overal ter wereld. Het Comité nodigt hierbij ook speciaal de vele veteranen uit de hiervoor genoemde vier dorpen uit, oud en jong.  

 

Onze gedachten zullen dit jaar in het bijzonder ook uitgaan naar de inwoners van Oekraïne en tijdens de stilte zullen we ook denken aan de vele slachtoffers als gevolg van de oorlog die dat land teistert. 

 

De herdenking in de St. Willibrorduskerk, waarvoor een ieder wordt uitgenodigd, begint om 18.45 uur.  De plechtigheid bij het monument in het park Acaciahof aan de Hoogstraat begint om 19.40 uur. 

 

Aan de herdenking werken dit jaar mee: het Sint Barbara Gilde uit Sint Hubert, Muziekvereniging Amicitia en koor Crescendo uit Langenboom, basisschool De Lens uit Mill, Scouting Mill en Scouting Langenboom.  

 

Programma 4 Mei herdenking: 

18.00 uur: ontvangst genodigden in het cultureel centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3 te Mill 

18.30 uur vertrek naar de kerk 

18.45 uur:   herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk aan de Kerkstraat te Mill 

19.25 uur:   verplaatsing te voet, als stille tocht, naar het herdenkingsmonument in de Acaciahof  

19.40 uur:   aanvang herdenkingsplechtigheid met Dodenappèl, gevolgd door de eerste kranslegging en signaal ‘Taptoe’  

20.00 uur:  twee minuten stilte met aansluitend het Wilhelmus; daarna de herdenkingsrede door generaalmajoor b.d. G.Bastiaans, het vervolg van de kranslegging, het voorlezen van een gedicht door een leerling van basisschool De Lens en ter afsluiting het Defilé 

ca. 20.30 uur:  verplaatsing terug naar Myllesweerd waar aansluitend aan de Serenade nagepraat kan worden onder het genot van een kop koffie.

Datum

4  woensdag 04 mei 2022 om 18.45 uur

Adres

St. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2

5451 BM Mill