Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Koningschieten Cloveniersgilde

Jaarlijks terugkerend traditioneel Koningschieten.

Georganiseerd door het Cloveniersgilde van Grave.


Het Graafse Cloveniersgilde werd in 1527 opgericht door Floris van Egmond, die toen pandheer van Grave was, met als taak orde en rust in de stad te handhaven.

De leden van dit gilde waren over het algemeen gegoede burgers. Ze werden oorspronkelijk aangeduid als 'veertig goede eerlyke gesellen of weeraftige mannen'. Hun kleding, wapens en verdere uitrusting werden betaald door het stadsbestuur. Ook ontvingen zij loon voor de tijd dat ze dienst hadden. 

Zij werden regelmatig getraind en hielden ook af en toe wedstrijden met schuttersgilden van andere steden. Tot hun activiteiten behoorden naast ordehandhaving ook het verlenen van hulp bij calamiteiten zoals brand of wateroverlast. In tijden van oorlog hielpen ze met de stadsverdediging.

In de loop der eeuwen heeft het gilde diverse actieve en inactieve perioden gekend. Met als één van de hoogtepunten het Koningschieten.

Datum

7  zaterdag 07 september 2019 om 11.00 uur

Website en social links

www.cloveniersgildegrave.nl

Adres

Cloveniersgilde

Hampoort

5361 HJ Grave

advertentie