Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Struinen door de Genneper- en Looierheide

Dinsdag 12 december | 10.00 -14.00 uur | KNNV | Genneper en Looierheide

Thema’s: Landschapsbiografie, historische ecologie, historische geografie van de rivierduinen bij Gennep. Iedereen is welkom, deelname is gratis.

Vertrek: Kampweg 1, 6591 XV Gennep.

Excursieleider: Jan Nillesen Tel: 0485 574780.

De Genneperheide is een bos- en heidegebied ten zuidoosten van Gennep. Aansluitend naar het noorden ligt de Looierheide. De naam hiervan houdt verband met de eikenschors die hier gewonnen werd voor het leerlooien. Beide gebieden zijn ontstaan op de rivierduinen van de Maas deze rivierduinen zijn kalkarm. Ze werden omstreeks 1930 met naaldhout beplant ten behoeve van de steenkoolmijnen, daar ze mijnhout leverden. Een drietal vennen komt hier voor omdat het zand op rivierklei en -leem is afgezet, wat niet water doorlatend is. Deze vennen kennen een aantal bijzondere plantensoorten. De tocht gaat door afwisselend gebied, heide, hakhout, dennenopstanden, stuifzand en kleinschalig boerenland.

Datum

12  dinsdag 12 december 2023 om 10.00 uur

Adres

KNVV

Kampweg 1

6591 XV Gennep