Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Lezing over Noord Korea

Zondag 10 februari verzorgt drs. Marc Roth in de bieb van Gennep een lezing over een van de meest gesloten landen ter wereld: Noord-Korea. Roth heeft dit land als reisbegeleider meermaals bezocht. De bibliotheek is deze dag open van 13.00 tot 16.00 uur, de lezing begint om 13.15 uur. Aanmelden kan via website van BiblioPlus, deelname kost slechts €2,50 per persoon.


Deze leerzame middag maakt deel uit van een bijzondere pilot, waarbij de bieb ook in februari iedere zondag haar deuren opent èn een leuk programma verzorgt. Als dit een succesvolle ontwikkeling blijkt, zullen snel meer zondagen volgen.

De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de gemeente en de inzet van vrijwilligers.


Aangezien 2019 in het teken staat van het Jaar van de Ontmoeting richt BiblioPlus op 10 februari de blik naar buiten. Noord-Korea komt regelmatig ter sprake in de media, maar blijft toch mysterieus. Drs. Marc Roth komt er zelf geregeld en zegt over de lezing: “Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt voortdurend de vraag op: wat is waar en wat is de werkelijkheid. Is de werkelijkheid die we daar te zien krijgen überhaupt wel waar? Wordt ons beeld van Noord-Korea niet gekleurd door onze ‘Westerse bril’?”

Deze middag geeft Roth een inkijkje in ‘s werelds meest gesloten samenleving' en laat zien dat Noord-Korea meer is dan alleen maar ‘verbeelde werkelijkheid’. De lezing wordt, naast de eigen ervaringen van Marc Roth, verrijkt met afbeeldingen, (korte) clips en ander uniek beeldmateriaal. 


Datum

10  zondag 10 februari 2019 om 13.00 uur

Adres

Gennepse Bibliotheek

Ellen Hoffmannplein 2

6591 CP Gennep