Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Start bezoekersseizoen klooster Sint Agatha

Vanaf 13.00 uur is de tentoonstelling ‘Verborgen boekenpracht’ te bezoeken. De kloosterbibliotheek van Sint Agatha is de enige Nederlandse bibliotheek die sinds de middeleeuwen ter plekke bleef en gebruikt werd. Met oude handschriften, 150 'wiegedrukken' en bijna 6.000 titels ouder dan 1800 valt de hele collectie onder het beschermde cultuurbezit van Nederland. Speciale aandacht is er in de tentoonstelling voor de kostbaarste schat uit de bibliotheek: het Graduale van Johannes van Deventer. Het boek is eind 2023 opgenomen in het Unesco Nederlands Memory of the World register. Het is een reusachtig koorboek met bijzondere schilderingen, dat rond 1500 in Sint Agatha werd gemaakt. Maar er zijn niet alleen oude boeken te zien. Op het kloosterterrein is heden ten dage het atelier te vinden van broeder Edgard Claes, een internationaal vermaard kunstboekbinder. Ook zijn werk is in de tentoonstelling te bezichtigen.


Op 1 april is om 16.00 uur in de kloosterkerk van Sint Agatha ook de eerste koorvesperviering van dit seizoen. De 'vesper' is een kloosterlijk getijdengebed dat gezongen wordt tegen de avond. De koorvesper is vooral bekend uit de Anglicaanse kerk en bestaat bijna helemaal uit zang. Vanwege de mooie koormuziek worden deze vespervieringen op verschillende plekken in Nederland ontwikkeld. In Sint Agatha zijn de volgende vieringen telkens op de laatste zondag van de maand, tot en met oktober.


In het Poortgebouw van het klooster, de toegang tot de kloostertuin, kunt u terecht voor koffie, thee, kloosterkoek, kloostersoep of een eigen (nieuw!) ‘1371’-kloosterbier.

Datum

1  maandag 01 april 2024 om 12.00 uur

Website en social links

erfgoedkloosterleven.nl

Adres

Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Kloosterlaan 24

5435 XD Sint Agatha