Vesperviering in de kloosterkerk

De 'vesper' is een van de kloosterlijke getijdengebeden (tegen het vallen van de avond). In verschillende christelijke tradities worden vespervieringen gezongen, wat in de loop van de eeuwen hele mooie muziek heeft opgeleverd. Het bekendst zijn misschien wel de vespers uit de Anglicaanse kerk. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt deze vespertraditie momenteel opgepakt, waarbij de mooie muziek wordt gezongen in een kerkelijke setting. Voor de vespervieringen in Sint Agatha zal worden geput uit verschillende tradities: de kloostertraditie, de Anglicaanse traditie en de protestantse koralen. De tweede vesperviering wordt gehouden op zondag 28 mei om 16.00 uur in de kloosterkerk. Iedereen is van harte welkom. Hieraan vooraf kunt u de tentoonstelling 'Verborgen boekenpracht' of de 2,5 ha kloostertuin bezoeken.

Datum

28  zondag 28 mei 2023 om 16.00 uur

Website en social links

www.kloostersintagatha.nl

Adres

Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Kloosterlaan 24

5435 XD Sint Agatha