Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Natuurwandeling Jansberg

Struinen over de Jansberg


De Jansberg was ooit onderdeel van het Ketelwald dat zich in de Middeleeuwen uitstrekte van Nijmegen tot aan Kleef. Op de eigenlijke Sint Jansberg is sprake van een voormalig landgoedbos.Het is een reliëfrijk bosgebied op de stuwwal. De belangrijkste natuurwaarden vormen de bronbossen en de rijkdom aan oud-bossoorten. De bodem van de stuwwal bestaat vooral uit grofzandige gestuwde preclaciale zanden, ten dele afgedekt met dekzand of lössleem. Het reliëf is zeer uitgesproken, met een fraaie steilrand langs het Maasdal en smalle, ravijnachtige zijdalen.

Dit alles resulteert in grote verschillen in voedselrijkdom en waterhuishouding binnen korte afstrand. Binnen het Sint Jansberg complex ligt een drietal brongebieden: het dal van de Molenbeek, de Helkuil en het dal van de Drie meertjes. Deze “meertjes” zijn feitelijk gestuwde bronvijvers, die in het verleden dienden om de watertoevoer voor de watermolens te garanderen. Ook in het dal van de Molenbeek is een dergelijke kunstmatige bosvijver aanwezig.

Een cultuurhistorische bijzonderheid vormt de opgeleide Molenbeek, die net boven de hellingvoet, over een lengte van bijna één kilometer vrijwel parallel aan de hoogtelijnen loopt.

Dankzij deze kunstmatige beek kon de watermolen bij de Plasmolen ook gebruik maken van het kwelwater uit de Helkuil. Aan de voet van de stuwwal bevindt zich een kwelzone met broekbos, die echter sterk verdroogd is door de zandwinning bij Plasmolen. Wij bezoeken de droogdalen, brongebieden, het kwelmoeras de Geuldert en de bronbeken. Struin mee met de KNNV.


Datum

2  dinsdag 02 april 2024 om 10.00 uur

Website en social links

nijmegen.knnv.nl

Adres

KNNV Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging

deRaetsingel 6

5831 KC Boxmeer