Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Struinen door de Middelsteegsche weiden

Struinen door de Maasheggen en Middelsteegsche weiden. Thema: landschapsbiografie, historische ecologie, flora en fauna.

De rivier wordt steeds aantrekkelijker voor planten en dieren. De oevers worden natuurlijker. De riviernatuur reageert bliksemsnel. Bevers, oeverzwaluwen, ijsvogels en otter vinden hun plek weer terug langs onze prachtige rivier. Wandel met ons mee langs de oevers van de Maas. Van het 2800 ha grote Maasheggen gebied is bij Oeffelt 118 ha in bezit van Staatsbosbeheer. In dit gedeelte zijn de Maasheggen nog in volle pracht te bewonderen.

De Middelsteegsche Weiden zijn een onderdeel van het natuurgebied Maasheggen.

Het gebied bevindt zich ten oosten en noorden van de plaats Beugen tussen deze plaats en de Maas. Staatsbosbeheer bezit 59 ha van dit gebied.

Het gebied bestaat uit weilanden die omzoomd zijn door meidoornheggen. Ook zijn er kleiputten die nu moerasgebieden zijn en waaromheen rietland en wilgenstruweel groeit. We bezoeken een zachthoutooibos en hardhoutooibos in een voormalige kleiput.


Datum

20  dinsdag 20 februari 2024 om 10.00 uur

Website en social links

nijmegen.knnv.nl

Adres

KNNV Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging

Veerweg 2

5441 PL Oeffelt