Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Natuurwandeling Ullingsche bergen

Struinen door de Ullingsche bergen


Dinsdag 16 januari | 10.00-14.00 uur | KNNV | Ullingsche bergen. Excursie door de landduinen van de Noordelijke Peel. Eten en drinken mee. Iedereen is welkom

Vertrek: P-plaats Heksenboom Bosweg 40, 5845EB Sint Anthonis.

Excursieleider: Jan Nillesen tel. 0485 574780.


Stuifzanden, deels dichtgegroeide landduinen, vliegdennen, heideterreinen, schrale dennenbossen met kapvlakten, brede brandgangen, zandwegen, jeneverbesstruwelen, de boomleeuwerik. Je vindt het allemaal in Ullingen. Ullingen is verwant met Oele, hetgeen zandig opduiking betekent begroeid met eikenhakhout.


Lange tijd is het gebied gemarginaliseerd als woeste grond en gebruikt als weidegrond voor schapen en koeien in dienst van de akkerbouw [vanwege de mest die nodig was om de akkers naar een behoorlijk productieniveau te tillen].


Nu vormen deze gemakkelijk te bewerken gronden aan de randen van de Peel een kerngebied voor de intensieve landbouw. Een aanzienlijk deel van de zandgronden is in de vorige eeuw ingeplant met naaldhout, onder meer voor de productie van stuthout voor de eens florerende mijnindustrie in Zuid-Limburg. Grote delen van Ullingen kleuren echter nog steeds paars en geel. Struin met ons mee door de landduinen van Ullingen.

Datum

16  dinsdag 16 januari 2024 om 10.00 uur

Website en social links

nijmegen.knnv.nl

Adres

KNNV Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging

deRaetsingel 6

5831 KC Boxmeer