Dit evenement is al geweest! Terug naar overzicht

Struin mee door de Maasheggen

De rivier wordt steeds aantrekkelijker voor planten en dieren. De oevers worden natuurlijker. De riviernatuur reageert bliksemsnel. Bevers, oeverzwaluwen, ijsvogels en otter vinden hun plek weer terug langs onze prachtige rivier. Wandel met ons mee langs de oevers van de Maas.

Van het 2800 ha grote Maasheggen gebied is bij Oeffelt 118 ha in bezit van Staatsbosbeheer.  

In dit gedeelte zijn de Maasheggen nog in volle pracht te bewonderen. Sinds ongeveer 1400 is dit gebied in bezit geweest van de Kruisheren van Sint Agatha. Het  

gebied is gekenmerkt door open rivierduinen, Maasheggen, en riviertjes als Virdse Graaf en Oeffeltse Raam. Voor een deel lopen deze door oude stroomgeulen van de Maas.  


Ten behoeve van de baksteenfabricage is klei gewonnen. Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van moerassige laagten met een rijke flora en fauna.


Vertrek: Bij het veerhuis van Oeffelt, Veerweg 2, 5441 PL Oeffelt. Eten en drinken mee. Meerijden vanaf station Boxmeer is mogelijk. Dan contact opnemen met de excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].  

Datum

13  maandag 13 februari 2023 om 10.00 uur

Adres

KNNV

Veerweg 2

5441 PL Oeffelt